האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

גדעון שלום 
02-5085500, 02-5085501, 02-5085502 ,02-5085503 
02-5085121 
MazalB@molsa.gov.il 

אוכלוסיית האגף:

האגף מתמחה באיתור, אבחון וטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחותיהם.

חזון האגף:

מתן טיפול ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה או במסגרות מגורים בהתאם לצרכים, על פי רמות התפקוד והגיל,
כפי שנקבעים על ידי ועדות האבחון.
מתן השירותים נעשה באופן המעודד פיתוח עצמאות, בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי של כל אדם בהתאם לרצונותיו, יכולותיו, צרכיו והערכים החברתיים המושתתים על איכות חיים ואיכות טיפול.
בנוסף, רואה האגף חשיבות עליונה בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, ככל הניתן ומקדם מהלכים להגשמת חזון זה.

תיאור האגף ותפקידיו:

כ- 0.5% מאוכלוסיית הנולדים בשנה, מאובחנים בשלב מוקדם או מתקדם של חייהם כאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
קביעה זו מתבססת על הדרישה שתתקיים בו זמנית מוגבלות אינטלקטואליות וקשיים בהתנהגות מסתגלת שהתגלתה עד גיל 18.

האבחון ודרכי הטיפול נקבעים באמצעות חוק ועל ידי ועדת אבחון.

חוקים שעליהם מתבססת פעילות האגף:
האגף פועל על פי מספר חוקים, שהעיקריים בהם הם:

האגף פיתח מגוון רחב של שירותים הניתנים היום לכ- 25,000 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מתוך כ- 35,000 איש).
השירותים ניתנים לאנשים בכל הגילאים, בכל רמות התפקוד ולאורך מעגל חייהם של האנשים במסגרות חוץ ביתיות ובשירותים בקהילה.

ערכי הליבה של האגף:

 • כבוד האדם וזכאותו לחיים עם משמעות וקידום.
 • האמונה ביכולת האדם להתקדם ולהתפתח, בהתבסס על יכולותיו וחזקותיו.
 • הזכות לייחודיות ושונות.
 • מתן בחירה עצמאית תוך שיתוף האדם ומשפחתו.
 • שמירה על פרטיות ואינטימיות.
 • עבודת האגף הינה ברוח אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

עקרונות מנחים בעבודת האגף:

 • להבטיח לאדם ומשפחתו רצף ומכלול שירותים דינמיים עם מעבר גמיש ביניהם.
 • לפעול למימוש ומיצוי זכויותיהם בכל תחומי החיים של האדם.
 • לפתח תכניות תמיכה, התערבות וקידום אישי מותאמות בשיתוף האדם ומשפחתו.
 • לפעול לשיפור מתמשך ברמת איכות החיים ואיכות הטיפול.
 • לתת עדיפות למתן שירותים בבית ובקהילה.
 • לפתח מערכת שירותים ומענים בכל תחומי החיים של האדם.
 • ליזום ולעודד פעילות לשילוב האדם בקהילה ובחברה.
 • לעודד חדשנות יזמות ופיתוח הידע.
 • להכיר בחשיבות המשאב האנושי ופעולה מתמדת לפיתוחו וקידומו המקצועי.

יעדים ומשימות ברמה אגפית:

 • מעבר של אנשים מהמעונות לדיור בקהילה.
  היעד עבור השנים 2016-2018 הוא 900 איש.
 • פיתוח מעטפת והרחבת שירותים בבית ובקהילה לאדם ומשפחתו.
 • ביצוע  אבחונים ואבחונים חוזרים כמתחייב על פי החוק.

מבנה האגף:

 • המחלקה לאבחון השמה וקידום:
  תפקידי המחלקה:
  • אבחון אנשים שלגביהם יש חשש למוגבלות שכלית התפתחותית.
  • פיתוח וביצוע תכניות אישיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המכוונות לפיתוח יכולות ומיומנויות מרביות.
  • קבלת החלטות לגבי השמה במסגרות דיור מותאמות.
 • השירות לטיפול בקהילה:
  תפקידי השירות: 
  • אתור אנשים הזקוקים לאבחון.
  • פיתוח וקידום שירותים בקהילה לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד.
  • קדום המדיניות בתחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.
 • השירות לדיור:
  תפקידי השירות:
  • מתן שירותים בכל תחומי החיים: בריאות, מגורים, חינוך, תעסוקה ופנאי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בדיור.
   שיפור איכות החיים ומימוש הפוטנציאל של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות תכניות קידום אישיות. 
 • יחידת הבריאות:
  צוות היחידה:
  • רופא ראשי.
  • אחות ראשית.
  • אחות קשרי קהילה.
  • יועץ לרפואת שיניים.
  • יועצים פרא-רפואיים:
   • תזונאית.
   • יועצת קלינאית תקשורת.
   • פיזיותרפיסטית יועצת בתחום נגישות ומערכות הושבה.
   • פיזיותרפיסטית יועצת בתחום פיזיותרפיה כללית, סנוזלן ונעליים רפואיות.
   • יועצת תחום לריפוי בעיסוק.
  תפקידי היחידה:
 • תחום משאבי אנוש:
  תפקידים: 
  • הכשרה ופיתוח כוח אדם מקצועי לצורך מתן מענה מקצועי לאוכלוסיית האגף.
 • המחלקה לתקצוב ומידע:
  תפקידי המחלקה:
  • בקרה על התקציב, תעריפי המסגרות, תשלומים לספקים ותמחור שירותים
  • טיפול במחשוב כל מחלקות האגף.

תרשים המבנה הארגוני של האגף:

תרשים