המחלקות לשירותים חברתיים 


חיפוש כתובות וטלפונים של המחלקות לשירותים חברתיים


המחלקות לשירותים חברתיים נותנות שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות.
בכל רשות מקומית פועלת מחלקה לשירותים חברתיים עבור המתגוררים בה.
תפקידם של העובדים במחלקה לשירותים חברתיים כולל:
  • מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול התמיכה,האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית.
  • תכנון תקציבי של שירותי הרווחה על פי הצרכים העולים והמשתנים ובהתאם לסדרי עדיפויות מקומיים ולאומיים.
  לקבלת שירות יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים. השירותים השונים מפורטים בהוראות התע"ס

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח - 1958 סעיף 2 (א) וכן מתוקף תקנות  ארגון לשכת סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד ) התשכ"ד - 1963 (תיקון התשכ"ו).   כמו כן פועלות המחלקות לשירותים חברתיים על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, אזרחים ותיקים ונשים הנזקקים לסיוע ותמיכה.

מאגר מידע – נתוני יסוד אודות משפחות מטופלות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מנהל מאגר מידע ארצי של כלל הלקוחות של המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
המאגר משמש למטרות הבאות:
  • איסוף נתונים של הלקוח ובני משפחתו.
  • עיבוד מידע על היקף האוכלוסייה וצרכיה.
  • שילוב נתונים עם מאגרי מידע נוספים לצורך קבלת החלטות וקביעת מדיניות לגבי פיתוח שירותים מקומיים וארציים לפי אוכלוסיית יעד.
  • שילוב נתוני אוכלוסייה עם נתונים נוספים המשקפים פרופיל חברתי, מצב כלכלי וכדומה לצורך בניית נוסחאות להקצאת משאבים (תקציב, כ"א).
 
תדריכים למנהלי המחלקות לשירותים חברתיים:  
תדריכים לעובדים סוציאלים במחלקות לשירותים חברתיים:

היערכות לשעת חירום ברשויות המקומיות
מידע על הערכות לשעת חירום לעובדים במחלקות לשירותים חברתיים, המפרט את הנהלים על פיהם יש לנהוג בשעת חירום לצד דוגמות לפעולות שננקטו בשטח במצבי חירום.
לתשומת לבכם, התפרסמו תקנות חדשות הנוגעות לנושא חירום בתע"ס.    

חומר שפורסם בכנסים וימי עיון


    קישורים לאתרים נבחרים
    :