לוגו התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

פרטי תוכנית

שם תוכנית > עד אלייך - יחידת איתור יישובית  
סמל תוכנית > 110301090  
אוכלוסיית יעד >
 • בני נוער בגילאי 12-18 הצורכים אלכוהול בהיקף רחב; עד לרמה של איבוד שליטה, סימנים של שכרות, ביטויי אלימות והתנהגות חריגה וונדליסטית במקומות ציבוריים ובמקומות בילוי
 • נוער שנפגע ומגיע למיון בגין נזקי והרעלת אלכוהול
 • נוער המעורב עם החוק בגין השתיה והתנהגויות נלוות
 • נוער המוכר בשירותים השונים ואינו מגיע לכדי צריכת מענה טיפולי-שיקומי
 • נוער המוכר בשירותים השונים לכאורה משתף פעולה אולם ברחוב ניכרת הסלמה במצבו בתחום צריכת חומרים פסיכואקטיביים
 • נוער שאינו צורך ברחוב חומרים פסיכואקטיביים אולם נצפות התנהגויות סיכוניות היכולות להוביל לצריכת חומרים פסיכואקטיביים, כגון שוטטות, הפקרות מינית, אלימות וכדומה.
 
קבוצת גיל > תוכניות לנוער  
משרד אחראי > משרד הרווחה  
אגף אחראי > השירות לטיפול בהתמכרויות  
הרכב משתתפים >
 • ילדים
 • הורים
 
מטרה > 1. פיתוח מענה לאיתור בני נוער במצבי סיכון, המצוי על ציר השימוש באלכוהול ובסמים, בזירות ובמרחבים בהם שוהים, במטרה לאבחנם ולחברם אל השירותים המותאמים לצרכיהם. 2. איתור בני הנוער שהוגדרו כקהל היעד, תוך אבחנה מבדלת בדבר המענים הנדרשים לצרכים העולים מכל נער/ה. כל זאת, באמצעות יצירת קשר בינאישי תומך, נגיש, בלתי אמצעי ולא מאיים עבור בני נוער השוהים בזירות השונות.  
סוג פעילות > פרטני  
סוג מענה > מענים בקהילה  
משך פעילות (בחודשים) > 12 חודשים  
עלות שנתית > 70,000-500,000 ש"ח  
אנשי קשר > רים ארשיד, מפקחת ארצית, השירות לטיפול בהתמכרויות 02-5085848 rima@molsa.gov.il  
יעדי התוכנית >
 • הקטנת אחוז הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם
 • הקטנת אחוז הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית ובריאותית
 • הקטנת אחוז הילדים שמדווחים / חווים מצבים קיצוניים של בדידות וניכור
 • הקטנת אחוז הילדים המפגינים התנהגויות / מצבים המעידים על בעיות קשות בתחום הרגשי
 • הקטנת אחוז הילדים שאינם נמצאים במסגרת כלשהי או שנמצאים במסגרת אבל הם "נושרים סמויים" ממנה
 • צמצום באחוז בני הנוער המגיעים לגיל 18 ללא תעודה, כישורים ומיומנויות המאפשרים השתלבות בעולם העבודה
 • ירידה באחוז הילדים המפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות וירידה בהיקף התנהגויות אלה בקרבם
 • צמצום בני הנוער שבהגיעם לגיל 18 אינם משתלבים במסגרת עיסוק נורמטיבית
 
מסמך > 110301090
 
הערות > תכנית עד אליך – יחידת איתור יישובית פועלת בארבעה מודלים אפשריים. המודלים שונים זה מזה בהיקף ההפעלה, בכמות כח האדם ותקציב ההפעלה, אך אופן ההפעלה זהה בכל המודלים, בהתאם למתווה העבודה הקיים.