אומנה - משפחה עוטפת לילדים ונוער בסיכון ובסכנה 

האומנה בישראל - נתונים 

להלן נתונים מספריים אודות האומנה בישראל בחודש אפריל 2010.
הערה: יש לקחת בחשבון שחלק מהנתונים אינם מעודכנים, אולם ניתן ללמוד על סדרי גודל כלליים של היקפי האומנה, לפי התפלגויות שונות.

נתונים כלליים אודות ילדים בסיכון בישראל: 

בשנת 2008, 325,302 ילדים הוגדרו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים כילדים בסיכון ישיר או משפחתי.
 • התפלגות הנתונים לפי גילאים לגבי דיווחים על ילדים נפגעי התעללות:
  • 20.4% בגילאי 0-5
  • 36.5% בגילאי 6-11
  • 24.4% בגילאי 12-14
  • 19.0% בגילאי 15-17.
 • התפלגות הדיווחים על הילדים לגבי סוגי ההתעללות :
  • 27.0% התעללות פיזית
  • 11.1% התעללות מינית
  • 8.8% התעללות נפשית
  • 31.2% הזנחה.
 • התפלגות מקור הפגיעה:
  • 32.4% מן הילדים נפגעו על ידי שני ההורים.
  • 23.3% מן הילדים נפגעו על ידי האם.
  • 19.9% מן הילדים נפגעו על ידי האב.
 • התפלגות מגדרית:
  מכלל הילדים שדווחו בחשד להיותם קרבנות להתעללות:
  • 55.9% בנים
  • 44.1% בנות.

נתונים כלליים אודות הילדים באומנה בישראל: 

סך הכל מושמים באומנה בישראל כיום מעל ל-2500 ילדים, מתוכם:
 • קרוב 78% שייכים לשירות ילד ונוער (מתוכם 35 מושמים במשפחות קלט חירום).
 • כ-14% מכלל ילדי האומנה, עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השייכים למינהל המוגבלויות.
 • כ-9% מכלל ילדי האומנה, עם נכויות פיזיות וחושיות, השייכים למינהל המוגבלויות.
 • 10% ילדים אוטיסטים.
 • בשירות ילד ונוער מעל 70% מכלל ילדי האומנה מושמים באומנה רגילה,
  וכל השאר, כ-7% מכלל ילדי האומנה, באומנה טיפולית (בחלוקה כמעט שווה בין עמותת "אור שלום" לבין ארגון שח"ר).
 • פחות מאחוז אחד של הילדים בעלי צרכים מיוחדים (מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום ואוטיזם) מטופלים במסגרת האומנה הטיפולית,
   כלומר, מרבית הילדים שאינם שייכים לשירות ילד ונוער מטופלים במסגרת האומנה הרגילה.

נתוני השמה בצו: 

43% מכלל הילדים באומנה מושמים בצו בית-משפט, לפי ההתפלגויות הבאות :
 • באומנה הרגילה:
  • כמחצית מהילדים השייכים לשירות ילד ונוער מושמים בצו.
  • 5% מהילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המוכרים במינהל המוגבלויות, מושמים בצו.
  • 30% מהילדים עם נכויות פיזיות וחושיות, המוכרים במינהל המוגבלויות, מושמים בצו.
  • אחד מעשרת הילדים האוטיסטים מושם בצו.
 • באומנה הטיפולית:
  • מעל 70% מושמים בצו חוק נוער.
 • במשפחות קלט חירום:

נתוני משפחות האומנה בשירות ילד ונוער (לפי חלוקה לעמותות) : 

סה"כ פועלות מעל ל-1100 משפחות אומנה, לפי החלוקה לגופים המפעילים:
 • מכון סאמיט : כ-400 משפחות (36% מכלל משפחות האומנה בארץ).
 • עמותת "אור שלום" : כ-350 משפחות (32% מכלל משפחות האומנה בארץ).
 • עמותת מטב : כ- 335 משפחות (30% מכלל משפחות האומנה בארץ).
 • 17 משפחות אינן פועלות במסגרת גוף אומנה כלשהו.

התפלגות הילדים לפי (בין) עמותות האומנה:

 • ילד ונוער:
  מתוך כלל ילדי האומנה השייכים לשירות ילד ונוער, ארגון שח"ר ועמותת "אור שלום" אחראים על הטיפול בילדי האומנה הטיפולית בחלוקה כמעט שווה בין שני הגופים.
 • ילדים באומנה הרגילה שאינם בעלי צרכים מיוחדים:
  • מכון סאמיט מטפל ב 35% מהילדים
  • עמותת "אור שלום" מטפלת ב-32%
  • עמותת מטב מטפלת ב-30%
  • 2% מכלל ילדי האומנה אינם מטופלים במסגרת גוף אומנה כלשהו.
 • מוגבלות שכלית התפתחותית :
  מתוך כ-320 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומושמים באומנה בארץ
  • מעל 31% מטופלים באירגון מט"ב
  • כ- 28% מטופלים בעמותת "אור שלום"
  • 22% מטופלים במכון סאמיט.
  • מעל 50 ילדים (כ-15%) מטופלים במסגרת אומנה ללא אירגון או עמותה המתווכת ביניהם לבין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • שיקום:
  מתוך כ-210 ילדי שיקום באומנה
  • מעל ל-38% ילדים מטופלים בעמותת "אור שלום"
  • 24% מטופלים במכון סאמיט
  • 17% מטופלים בעמותת מטב
  • שאר הילדים מטופלים במסגרת אומנה ללא אירגון או עמותה המתווכת ביניהם לבין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ניתוח הנתונים מעלה מסקנות בהקשר לשלושת הגופים המפעילים את באומנה הרגילה:

 • למכון סאמיט יש ריכוז גדול יותר של ילדים בשירות ילד ונוער, שאינם בעלי צרכים מיוחדים (שיקום או מוגבלות שכלית התפתחותית), אולם בהפרש לא גדול גם לשתי העמותות הנוספות.
 • לעמותת "אור שלום" ריכוז גדול של ילדי שיקום, במידה ניכרת יותר מאשר שתי העמותות האחרות.
 • עמותת מטב מוביל בטיפול בילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ביחס לשתי העמותות האחרות.
התפלגות הילדים בתוך עמותות האומנה, לפי השירות:
 • בעמותת "אור שלום" מטופלים בסה"כ 759 ילדים:
  • 502 ילד ונוער (66%)
  • 80 באומנה הטיפולית (10%)
  • 87 מוגבלות שכלית התפתחותית (11%)
  • 90 שיקום (12%)
 • במכון סאמיט מטופלים בסה"כ 723 ילדים:
  • 594 ילדי ילד ונוער (82%)
  • 71 מוגבלות שכלית התפתחותית (10%)
  • 58 שיקום (8%).
 • בעמותת מטב מטופלים בסה"כ 666 ילדים:
  • 509 ילד ונוער (76%)
  • 108 ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (16%)
  • 49 שיקום (7%).

מניתוח הנתונים עולה שבעמותת "אור שלום" מטופלים כמות גדולה יותר של ילדים ביחס לשאר העמותות וממוצע הילדים במשפחה אומנת גדול משאר העמותות, ועומד על 2.1 ילדים במשפחה אומנת של עמותת "אור שלום", לעומת מכון סאמיט (1.8 ילדים למשפחה), ועמותת מטב (1.9 ילדים למשפחה).

.

נתוני ילדים מושמים לפי התפלגות גיל: 

חתך התפלגות לפי גילאים לכל ילדי האומנה בארץ :

 • עד גיל 6: 20%
 • גיל 7-12: 35%
 • גיל 13-18: 34%
 • מעל גיל 18: 10%
מניתוח של הנתונים המלאים אודות התפלגות לפי גילאים עולה:
 • כ-85% מהילדים באומנה מעל גיל 18 הינם ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (60%) ושיקום (25%).
 • 43% מילדי האומנה עם מוגבלות שכלית התפתחותית המוכרים במינהל המוגבלויות הינם בגירים.
 • 25% מילדי האומנה עם נכויות פיזיות וחושיות, המוכרים במינהל המוגבלויות הינם בגירים.
התפלגות ילדי האומנה הרגילה לפי גיל:
 • 23% עד גיל 6
 • 38% בגילאי 7-12
 • 36% בגילאי 13-18
 • 2% בגירים.

התפלגות ילדי האומנה הטיפולית לפי גיל:

 • 13% עד גיל 6
 • כמחצית בגילאי 7-12
 • 36% בגילאי 13-18
 • 2% בגירים

נתונים עדכניים על ילדים בישראל 

 • לקט נתונים לגבי ילדים בישראל בשנת 2010, המועצה הלאומית לשלום הילד: לחץ כאן.