משפחות בסכסוך משפטי (גירושין) 

משבר הגירושין הינו משבר בלתי צפוי שמערער את מהלך חיי המשפחה ומחייב שינויים משמעותיים אצל כל אחד ואחד מבני המשפחה.

דווקא בתקופה זו, בה נמצאת המשפחה בסערת רגשות, בני המשפחה נדרשים לקבל את ההחלטות הקשות ביותר!

כל אחד מבני המשפחה זקוק למידע רב על השלכות הסכסוך על בני המשפחה ועל גורמים שיכולים לסייע לקבל החלטות מותאמות ולמנוע הסלמה ביחסי ההורים שתוביל להשלכות רגשיות מזיקות לילדים.

ניסיון רב השנים שנצבר בעבודה עם משפחות בסכסוך משפטי, מדגיש את ההשפעה ההרסנית של מאבקי גירושין והתדיינויות משפטיות על כל המעורבים בסכסוך ובפרט על ילדים.
על בסיס הבנה זו חוקק החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה תשע"ה - 2014 ותקנותיו (תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ו-2016).
החוק והתקנות קובעים כי לפני שניתן להגיש תביעה משפטית בענייני משפחה, בבית המשפט או בבית דין , יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך.
לאחר הגשת הבקשה מוזמנות המשפחות ליחידות הסיוע לפגישות מהו"ת (מידע, הערכה ותאום) לקבלת מידע והערכת המצב המשפחתי.

מיהו הגורם המפעיל את יישום החוק?

פגישות המהו"ת מתקיימות ביחידות הסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הפועלות לצד כל בית משפט למשפחה ובית דין.

מיהו צוות יחידות הסיוע?
ביחידות הסיוע צוות הכולל עובדים סוציאליים בעלי הכשרה בטיפול ובגישור במשפחה עם ניסיון טיפולי במשפחות בהליכי פרידה וגירושין, עורכי דין ופסיכולוג/פסיכיאטר מייעץ.
 
מהם התפקידים של יחידות הסיוע?
יחידות הסיוע הן יחידות טיפוליות שתפקידן המרכזי, בהתאם לחוק ההסדר ההתדיינות המשפטית, הוא לתת מענה טיפולי ומידע למשפחות הנמצאות במשבר פרידה וגירושין, כאשר הצוות ביחידות פורש בפני בני הזוג מידע על הדרכים העומדות בפניהם ליישוב הסכסוך.

בנוסף, יחידות הסיוע פועלות (בהפניה של שופט/דיין) בתחומים הבאים:

 


עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו עובד סוציאלי הפועל ברשויות המקומיות במינוי שר העבודה והרווחה.
מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית (בלבד).

מה תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין?
תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קרבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.

באילו מקרים דרושה התערבותו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין?
עובד סוציאלי לעניין סדרי דין מתערב במערכות היחסים במקרים הבאים:
 • מינוי אפוטרופסות לקטין ולבגירים הזקוקים למינוי אפוטרופוס.
 • מתן היתר נישואין לקטינים מתחת גיל 17.
 • המלצה בדבר מתן צו הגנה ודרכי יישומו במשפחות בהן קיימת אלימות.
 • הכרה באבהות ובחינת סוגיית ממזרות.
 • בחינת שינוי שם לקטין.
 • מתן חוות דעת בנושאי אישות ומשמורת לקטינים שהוריהם בתהליך פירוד וגירושין וכן חלוקת זמני השהות של הקטינים עם מי מהוריהם.
 • העברת מידע בדבר קטין שנחטף, בחינת יצירת קשר בין ההורה המגיע מחו"ל וילדו שנחטף לארץ ואכיפת החלטות בית משפט בנוגע להחזרתו.

את תוצאת החקירה, הכוללות הערכה מקצועית, המלצות וחוות דעת הנקראת תסקיר, מגיש העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין לערכאה המשפטית שביקשה אותה.

מרכזי קשר הורים ילדים

מרכז הקשר הוא מסגרת מוגנת תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם הנמצאים במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או אלימות.

מהן מטרות מרכז הקשר?
 • אכיפת פסקי דין בנושא חלוקת זמני שהות של הקטין עם מי מהוריו המחייבים פיקוח מקצועי.
 • הגנה על ילדים הנמצאים בסיכון במפגש עם אחד מהוריהם או שניהם.
 • אבחון היחסים שבין הילד להורה בחלוקת זמני השהות של הקטין עם מי מהוריו.
 • שיפור הקשר בין הורים לילדיהם לאחר שנפגע במהלך משבר פירוד או גירושין או במקרה של אלימות במשפחה.
 • חידוש הקשר בין הורים לילדים שאינם גרים יחד בגלל פירוד, גירושין או עזיבת הבית (למקלט), שימורו והידוקו.

למי מיועד מרכז הקשר?

 • ילדים והורים שעל פי צו של הערכאות המשפטיות חל לגביהם פסק דין פיקוח על חלוקת זמני השהות של הקטין עם מי מהוריו.
 • משפחות בטיפול המחלקות לשירותים חברתיים הנתקלות בקשיים בקיום חלוקת זמני שהות בין ילדים להוריהם.
 • הורים וילדים הנזקקים לסיוע בהעברת הילדים בין ההורים בעת המפגשים, למניעת עימותים בעת ההעברה.
 • הורים וילדים המסרבים להיות בקשר – ליישום תכנית טיפול.
 • ילדים השוהים עם אימם במקלט לנשים מוכות או בכל מסגרת מוגנת אחרת (דירת קלט, דירת מעבר) ויש מקום על פי החלטת הערכאות המשפטיות או לפי דעתם של המטפלים לאפשר מפגשים בין האב לילדים במסגרת מוגנת ובפיקוח.

איך פונים למרכז הקשר?
הפנייה למרכז קשר נעשית באמצעות עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית המטפל במשפחה.
ניתן לעיין בתקנות עבודה סוציאלית 3.36