חשודים ואשמים בעבירות 

תופעת העבריינות מוכרת לחברה האנושית משחר ימיה. החשש מתוצאות העבריינות ומהשלכותיה החברתיות, הביאו לפיתוח מנגנונים מבניים שמטרתם להבטיח כי הנורמות המקובלות בחברה יקוימו. מנגנונים אלה, שמערכת אכיפת החוק הנה חלק מהם, מאתרים את הסטייה מנורמות ההתנהגות ונוקטים צעדים להפסקתה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושרותי התקון בו, הנם חלק ממנגנוני הויסות החברתי המבקשים להביא לשינוי התנהגותם של הפונים או המופנים אליהם ולסייע להם להשתלב במסגרות החברתיות הנורמטיביות. כל זאת תוך צמצום הפגיעה בקורבנות עבירה והגנה עליהם. לחברה אחריות לרווחתם ולשיקומם של החלשים גם אם הזיקו לעצמם ולסביבתם. זאת מתוך אמונה ביכולתו של האדם לעבור שינוי ולהשתלב מחדש בחברה.