נפגעי עבירה 

נפגע עבירה הוא כל אדם אשר נפגע מעבירה פלילית. לשון החוק: "מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד או הנאשם" (חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001)

החוק קובע את זכויותיו של נפגע העבירה ומגן על כבודו כאדם בשני תחומים עיקריים:

         
  1. הזכות להגנה      
  2. הזכות לקבלת מידע
    • בכל שלב של ההליך הפלילי: החל מהליך החקירה, הדיונים בבית המשפט ותקופת ביצוע גזר הדין שהוטל על הפוגע: פיקוח או מאסר 
    • הזכות לקבלת מידע על שירותי סיוע וטיפול, ממשלתיים או אחרים, המגיעים לו.

חווית הפגיעה ומשמעותה
פגיעה מעבירה פלילית הינה אירוע טראומטי הפוגעת ברצף חייו של הנפגע ומשפיעה עליו ועל המערכת המשפחתית והחברתית הסובבת אותו. הפגיעה עלולה להשפיע על כל תחומי התפקוד של האדם הנפגע: רגשי, נפשי, פיזי, בריאותי, תעסוקתי, זוגי, משפחתי וקהילתי.
חוויה טראומתית משפיעה על עצם הוויתו של הנפגע, מפירה את מערך ההתמודדות וגורמת לזעזוע בתחושת הביטחון, השליטה, קשר ומשמעות.


שירותי סיוע, אבחון וטיפול
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אחראי על הפעלת תוכניות סיוע, ותכניות טיפוליות ושיקומיות למשפחות וליחידים נפגעי עבירה בתחומים הבאים:


קישורים נוספים: