מערך תמיכה באזרח הוותיק ובבני משפחתו 

קהילה תומכת 


אתםn מתגוררים בביתכם אך הנכם זקוקים לתמיכה ועזרה?!
אתם מוזמנים להצטרף לתכנית "קהילה תומכת" וליהנות מסיוע בשירותים שונים ומפעילות פנאי!


אזרחים ותיקים רבים מעדיפים להוסיף ולהתגורר בביתם, בסביבה המוכרת להם, בקרב חבריהם, שכניהם ומשפחתם, גם כאשר הם חוששים מירידה בבריאותם ובתפקודם.
סיוע מותאם להמשך השתלבותם בקהילה ובסביבה המוכרת להם, יאפשר להם להמשיך ולהתגורר בקהילה מתוך ביטחון ואיכות חיים טובה יותר.
לשם כך קיימת תכנית "קהילה תומכת".

מהי קהילה תומכת?

קהילה תומכת הינה תכנית הפורסת רשת ביטחון בקהילה לאזרח הוותיק, במטרה לסייע לו להמשיך לנהל את חייו בביתו ובקהילה בביטחון, בתחושת שייכות ובאופן מותאם לגיל המבוגר.
התכנית פועלת על פי תקנון עבודה סוציאלית 4.11.

למי מיועדת התכנית?

התכנית מתאימה לאזרחים ותיקים (יחידים או זוגות) המתגוררים בקהילה באופן עצמאי, כולל זוגות בהם רק אחד מבני הזוג הגיע לגיל זקנה, כאשר ישנן קהילות תומכות ייעודיות לניצולי שואה (אך גם קהילות תומכות רגילות פתוחות עבור אוכלוסייה זו).
 

מהו השירות הניתן במסגרת תכנית "קהילה תומכת"?

התכנית כוללת סל שירותים שנועד לסייע לאזרח הוותיק במידע ובייעוץ, בביצוע פעולות יום-יומיות בהן הוא זקוק לעזרה, בסיוע בתחזוקת הבית, בשמירה על הבריאות ובמתן מענה חברתי בשעות הפנאי.
סל השירותים כולל בין היתר:
 • שירות קשר:
  לכל קהילה יש אב/אם בית האחראים לקיום קשר קבוע ותומך עם חברי הקהילה ולמתן סיוע בזמינות מרבית, לניהול תקין של חיי היומיום בתחום תחזוקת הבית והנגשת שירותים, כגון: ביצוע תיקונים קלים בבית האזרח הוותיק או זימונו של איש מקצוע לביצוע התיקונים.
 • שירות סיוע למצבי חירום:
  כל חבר בקהילה מצויד בלחצן מצוקה.
  בכל אירוע חירום בריאותי או אחר, לחיצה על לחצן המצוקה תיצור קשר עם מוקד החירום של הקהילה התומכת.
  במידת הצורך יפנה מוקד החירום את הקריאה לגורם הרלוונטי (כגון מוקד רפואי, משטרה, בני משפחה, מכבי האש) ויעדכן באופן מיידי את אב/אם הקהילה אודות המצב.
 • שירותי סיוע רפואיים:
  • זימון רופא לביקור בית:
   אזרח ותיק החבר בקהילה יכול להזמין רופא לביקור בית בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה.

   האם ביקור הרופא כרוך בתשלום?
   ביקור הרופא כרוך בתשלום סמלי של 25 שקלים חדשים.
  • זימון אמבולנס:
   • זימון באמצעות לחצן מצוקה:
    אזרח ותיק החבר בקהילה רשאי להזמין אמבולנס בעזרת לחצן המצוקה, גם ללא הפנייה של רופא.
     
    האם הזימון כרוך בתשלום?
    זימון האמבולנס בעזרת לחצן המצוקה, ללא אישור רופא, כרוך בתשלום סמלי של 25 ש"ח.
   • זימון באמצעות חיוג למגן דוד אדום:
    אזרח ותיק רשאי להזמין אמבולנס במצב חירום, באמצעות חיוג למגן דוד אדום.

    האם הזימון כרוך בתשלום?
    באם ישנה הפנייה מרופא, או שהיה אשפוז לאחר הפינוי, השירות ינתן ללא עלות, כאשר קופת החולים נושאת בעלות.
    בכל מקרה אחר, יישא האזרח הוותיק בעלות זימון האמבולנס.

 • שירותים חברתיים:
  האזרחים הוותיקים החברים בקהילה נהנים ממגוון פעילויות חברתיות כגון: חוגים, הרצאות, טיולים, פעילות בריאותית ועוד.
  התכנים והפעילויות מותאמים לצרכים וליכולות של חברי הקהילה.
  הפעילות מיועדת גם לחברי קהילה המרותקים לביתם או לסביבתם.

 • שירותי סיוע לפעילות יומיומית:
  קבוצת מתנדבים הקשורים לקהילה מסייעת לחברי הקהילה בביצוע מטלות יומיומיות כגון ביצוע קניות, רכישת תרופות בבית המרקחת, ליווי לסידורים שונים או ביצוע שליחויות נחוצות.

 • שירותי מידע וייעוץ:
  חברי הקהילה זכאים לקבל סיוע במיצוי זכויות.
 

האם חברות הקהילה תומכת כרוכה בתשלום?

חברות בקהילה תומכת כרוכה בתשלום חודשי, בהתאם למבחני הכנסה שנקבעו בהוראת התעריף של תקנת התע"ס 4.11.
התשלום המלא עומד כיום על 135 ₪, והתשלום המינימאלי הנדרש מאדם/בית אב עומד על 45 ₪ לחודש.
ההשתתפות של ניצולי שואה (בכל הקהילות התומכות) אינה תלויה במבחן הכנסה והיא עומדת על 25 שקלים חדשים בלבד.

מיהו הגורם המממן את הפעלת התכנית?

התכנית ממומנת בחלקה מן התשלום החודשי של חברי הקהילה.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסבסד את חברי הקהילה מעוטי היכולת.
בנוסף, רשויות מקומיות רבות תומכות בפעילות הקהילה התומכת בתקציב נוסף.

מהו היקף הפעילות של התכנית?

בכל רחבי הארץ ישנם למעלה מ- 50,000 חברים בקהילות תומכות בכ- 250 מסגרות, כאשר כל קהילה נותנת שירות לכ- 200 בתי אב.
פרופיל חברי הקהילות מגוון וכולל את כל שכבות ומגזרי כלל האזרחים הוותיקים בארץ.

מי הגורם המפעיל את התכנית?

לרוב, תופעל התכנית על ידי העמותה המקומית לאזרח הוותיק או חברה הפועלת באמצעות העמותה או הרשות המקומית.
הפעלת מוקד החירום ומתן השירותים הרפואיים נעשה על ידי מספר חברות בכפוף לחוזים עם המפעיל.

האם ישנו פיקוח על התנהלות הקהילה?

הגורם האחראי על התנהלותה התקינה של הקהילה התומכת הינה הרשות המקומית באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ובכפוף לנקבע בתקנה 4.11 של התע"ס.
בנוסף, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על פעילות התכנית באמצעות מפקחי קהילה.

איך מצטרפים לקהילה תומכת?

ההצטרפות לתכנית "קהילה תומכת" נעשית באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים או העמותה לאזרח הוותיק הקיימת ברוב הרשויות המקומיות. 

היכן קיימות קהילות תומכות?

קהילות תומכות פרוסות ברחבי הארץ ב- 140 רשויות.