אזרחים ותיקים 

מדינת ישראל מתמודדת עם ההשלכות הדמוגרפיות בהרכב האוכלוסיה ובכלל זה אחד השינויים הבולטים: הזדקנות האוכלוסיה הנובעת מהארכת תוחלת החיים, ירידה בילודה והגירה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שם לעצמו למטרה לסייע לכלל ציבור האזרחים הוותיקים בישראל כאשר בעדיפות גבוהה נמצאים:
  • אזרחים ותיקים בודדים ללא עורף משפחתי
  • אזרחים ותיקים עם ירידה בתפקוד
  • אזרחים ותיקים המתקיימים מקצבת זקנה והשלמת הכנסה
  • ניצולי שואה
  • אזרחים ותיקים נפגעי התעללות והזנחה

המענים לציבור האזרחים הוותיקים מתחלקים לפי מענים ל: