האגף למשאבי קהילה 

המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, משפחות ויחידים 


שם מנהל >
אבנר אחדות.
טלפון >      02-5085436
פקס >        02-5085923
דואר אלקטרוני > AvnerAc@molsa.gov.il


המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, משפחות ויחידים פועלת למען האזרחים הפונים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בתחום מיצוי זכויות ובתחום סיוע כלכלי למשפחות ויחידים נזקקים.

פעולות המחלקה:

 • הפעלתן של ועדות ערר אזוריות ב-4 המחוזות של המשרד לדיון בעררים של האזרחים - לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים, ברשויות המקומיות, על החלטות המחלקות לשירותים חברתיים.
 • הפעלתן של 3 ועדות מקצועיות למתן מענקים לסיוע:
  • ועדה למתן מענקים לילדים יתומים נזקקים בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות.
   ועדה זו דנה בבקשות סיוע של ילדים יתומים עבור:


  • ועדת סיוע למשפחות ויחידים נזקקים, הפועלת על פי נוהל וקריטריונים שקבעו חברי הוועדה.
   ועדה זו דנה בבקשות סיוע של משפחות ויחידים נזקקים (למעט יתומים) עבור:
   • רכישת ציוד ביתי בסיסי. 
   • טיפולי שיניים (לא כולל שתלים ורק לאחר מיצוי זכויות בקופות החולים). 
   • רכישת מכשירי שמיעה (לאחר מיצוי זכויות בקופות החולים ו"בסל תקשורת").

  • ועדה למתן מענקים לילדים חולים במחלה כרונית ו/או עם נכות פיזית.
   ועדה זו דנה בבקשות סיוע של ילדים החולים במחלה כרונית ו/או עם נכות פיזית עבור צרכים שיקומיים כגון: 
   • טיפולים.
   • אביזרי עזר.
   • מכשור רפואי מיוחד: רפואי, שיקומי ועוד.

אנשי קשר
שםתפקידמען במשרדטלפון בעבודהדואר אלקטרוני
אבנר אחדותמנהל המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים, משפחות ויחידיםרחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085436, 02-5085411AvnerAc@molsa.gov.il
ענת מויאל ראש ענף ועדות ערר וסיוע ליתומיםירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085436AnatM@molsa.gov.il
סברינה גומהראש ענף סיוע לבודדיםירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים02-5085411SabrinaT@molsa.gov.il
מענה טלפוני בימים: א', ג', ה' משעה 09:00 ועד השעה 12:00.