האגף לתפקידים מיוחדים 

המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים - משפחות ויחידים 

המחלקה לוועדות ערר וסיוע למשפחות ויחידים פועלת למען האזרחים הפונים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בתחום מיצוי זכויות ובתחום סיוע כלכלי למשפחות ויחידים נזקקים.

פעולות המחלקה: 

 • הפעלתן של 15 ועדות ערר אזוריות ב-4 המחוזות של המשרד לדיון בעררים של האזרחים - לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים, ברשויות המקומיות.
 • הפעלתן של 3 ועדות מקצועיות למתן מענקים לסיוע:
  • סיוע למשפחות ויחידים נזקקים (הוועדה פועלת על פי קריטריונים שקבעו חברי הוועדה).
  • מענקים לילדים יתומים נזקקים בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות.
   הוועדה פועלת על פי הוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים המפורטות ב:
   חוזר המנהל הכללי מספר 189.
  • ועדה בין משרדית (בשיתוף משרד הבריאות) למתן מענקים לילדים חולים ובעלי מוגבלויות.
   הוועדה פועלת על פי קריטריונים שקבעו חברי הוועדה.

 


ליצירת קשר ניתן לפנות ל:
גב' ספי (יוספה) גולן
מנהלת המחלקה לוועדות ערר
וסיוע למשפחות ויחידים,
 כתובת: רח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ירושלים
טלפונים: 02-5085410, 02-5085411
פקס: 02-5085923
דוא"ל: SeffiG@molsa.gov.il