אגף לשירותי רווחה ושיקום 

השירות לעיוור 

השירות לעיוור פועל כיחידת מטה במסגרת אגף השיקום. שירות זה מתמחה בשירותי טיפול ושיקום ייחודיים לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל, מתוך הכרה בצרכים המיוחדים של ציבור זה.

הגדרת אוכלוסיית היעד מתבססת על הגדרת העיוורון הבינלאומית. על סמך הגדרה זו מעניק המשרד "תעודת עיוור / לקוי ראייה", המקנה זכויות חומריות ושירותי שיקום.

בדומה למרבית היחידות הפועלות במשרד, השירותים לאזרח ניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

פעילויות השירות

 •  איתור האוכלוסייה,בדיקת זכאות ורישומה.
 •  שירותים מיוחדים לילדים –בגיל הרך, בגנים ובבתי ספר טיפוליים שיקומיים ומיוחדים.
 •  שיקום רגשי – תמיכה רגשית, פרטנית וקבוצתית, על מנת לאפשר התמודדות עם מגבלת הראייה.
 •  שיקום תפקודי – הקניית טכניקות לשיפור התפקוד היומיומי והגעה לעצמאות מרבית.
 •  שיקום חברתי – פעילות חברתית לשעות הפנאי.
 •  שיקום מקצועי תעסוקתי – הקניית מקצוע מותאם לכישורים והשמה במקום עבודה.
 •  סיוע חומרי -  על מנת להקל על ניהול החיים הכלכליים ביומיום.
 •  הגברת המודעות לנושא העיוורון, פרסום ויחסי ציבור.

חלק משירותים אלו ניתנים במשותף עם משרדי ממשלה אחרים, כמו: משרד החינוך והתרבות, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. במערך השירותים לעיוורים שותפים עמותות וארגונים (המגזר השלישי).

תשומת לב מרבית מוענקת לתחום השיקום התעסוקתי, אשר הנו התחום המורכב והתובעני ביותר מכל תחומי שיקום האדם העיוור.

 

מטרות ויעדים

מטרת  העל של השירות לעיוור היא לאפשר לכל אדם עיוור להגיע לתפקוד אופטימלי בכל תחומי החיים: האישי, התעסוקתי והחברתי, כך שתתאפשר השתלבותו בחברה.

האמצעים לקיום מטרה זו הם שונים ומגוונים:

 •  הדרכה שיקומית לפרט ולמשפחתו.
 •  הדרכה שיקומית קבוצתית.
 •  שיקום תפקודי הראייה הירודה
 •  ניידות באמצעות כלבי נחייה.
 •  סבסוד ציוד עזר שיקומי.
 •  השאלת ציוד ממוחשב ואמצעי הגדלה לאדם העובד והלומד.
 •  השאלת מכשירי הגדלה (טמ"ס) לאדם הקשיש.
 •  סיוע וליווי בהשמה בעבודה באמצעות רכזי השמה.
 •  פיתוח תוכניות מיוחדות לילדים ולנוער, בשיתוף עם משרד החינוך, במטרה לקדם את תפקודם החברתי.
 •  סיוע בקליטת אנשים עיוורים וכבדי ראייה בצה"ל ובשירות לאומי במטרה לאפשר את תפקודם הנורמטיבי בקרב בני גילם

 

מבנה היחידה
שירותי היחידה ניתנים באמצעות יחידות השיקום שבמחלקות לשירותים חברתיים.

בנוסף ניתנים שירותים באמצעות אירגונים הנמצאים בפיקוח ובמימון השירות לעיוור.
להלן פירוט שירותים אלה:

 • בדיקת זכאות לתעודת עיור והענקת התעודה
  באמצעות פנייה למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו של האדם והגשת אישור מרופא העיניים, הבקשה מועברת לבדיקת רופאי אמון של השירות לעיוור. התשובה והתעודה ניתנות לאדם על ידי השירות לעיוור באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
 • שירותים מיוחדים לילדים
  ניתנים על ידי אגודות פרטיות ובתי ספר מיוחדים: אגודת אלי"ע, קרן אור, בית חינוך עיוורים, עמותת "אופק לילדינו".
 • שיקום רגשי
  ניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.
 • שיקום תפקודי
  הקניית טכניקות לשיפור התפקוד היומיומי והגעה לעצמאות מרבית ניתן באמצעות המכון להדרכה שיקומית, "מגדל אור" באמצעות פנייה למחלקה לשירותים חברתיים לצורך קבלת סיוע זה. בנוסף, שיקום תפקודי ראייה ירודה ניתנים במכונים לראייה ירודה שב"מגדל אור", מרכז השיקום הרצלייה, מרכז השיקום באר שבע ובמכון הצמוד למרש"ל ירושלים.
 • שיקום חברתי
  פעילות חברתית לשעות הפנאי ניתנת באמצעות האגודות למען העיוור ברשות המקומית ובאמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.
 • שיקום מקצועי תעסוקתי
  טיפול לצורך שיקום מקצועי תעסוקתי ניתן על ידי רכזי ההשמה של השירות לעיוור. רכזים אלה מפנים את הפונה לאבחון מקצועי תעסוקתי במרכז השיקום "מגדל אור", במרכז השיקום הרצלייה ובמרכז השיקום באר שבע. הכשרה תעסוקתית ייחודית לאדם העיור ניתנת ב"מגדל אור", ובמכון וינגייט. בנוסף, הטיפול בסטודנט העיוור וכבד הראייה מתבצע באמצעות עמותת על"ה.
 • סיוע חומרי
  סבסוד רכישת אביזרי עזר לאדם העיוור והחזרי מסים עבור רכישת מוצרי בית בסיסיים ניתנים באמצעות המרכז לעיוור בישראל. דמי ליווי לאדם העיוור ניתנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.

תקציב השירות לעיוור
תקציב השירות לעיוור עמד על 103,638 מיליון ₪ בשנת 2013, המהווה 15% מכלל התקציב של אגף השיקום במשרד הרווחה.
בשנת 2014 התקציב יעמוד על 105,888 מיליון ₪, המהווה 14% מכלל תקציבי אגף השיקום.
השירות לעיוור חורג, מאז שנת 2009 ב- 10% מתקציבו. כלומר, התקציב המועבר לו מנוצל עד תום ואינו מספיק לכלל הצריכה.

ניתן לראות את הנתונים באתר פותחן-התקציב.

להלן גרף, המתפרסם באתר התקציב הפתוח הממשלתי:

התקציב הדו שנתי של השירות לעיוור

הגרף מתאר את השינויים שחלו בתקציב השירות לעיוור לאורך השנים 1992-2014:

גרף המתאר את תקציב השירות לעיוור לאורך השנים

עוגת תקציב השירות לעיוור:

עוגת תקציב השירות לעיוורמקראה של עוגת התקציב

סניפים
שם הסניףסדר עולהכתובתטלפוןמספר פקסדואר אלקטרוני
מחוז באר שבע מחוז באר שבע שד' הנשיאים מרכז הנגב 84000 6264912 –086264913 -08RuthvA@molsa.gov.il
מחוז חיפהמחוז חיפה , חסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 3311104-861933304-8619163DavidI@molsa.gov.il
מחוז ירושליםמחוז ירושלים, רח' ירמיהו 39 ירושלים ת"ד 1260 י-ם 94226 02-508539102-5085131BarchaB@molsa.gov.il
מחוז תל אביב מחוז תל אביב שד' ירושלים 22 תל-אביב 68022 03-512551203-5125719EsterR@molsa.gov.il
מטה השירות לעיווררח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-508542202-5085928ZivaA@molsa.gov.il
אנשי קשר
שם הסניףסדר עולהתפקידכתובתטלפוןדואר אלקטרוני
השירות לעיווראורנה מרוםרכזת השמה בכירהשד' ירושלים 22 יפו03-5125544/5 / 8574269- 050 OornaM@molsa.gov.il
השירות לעיווראיריס גבערכזת תעודות עיוורשד' ירושלים 22 יפו03-5125506IrisgE@molsa.gov.il
השירות לעיווראיריס קופפר מרכזת אגף במחוזחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 04-8619456 / 6223381 - 050IrisK@molsa.gov.il
השירות לעיווראסתר רוטברט מזכירת מחוז תל אביבשד' ירושלים 22 תל-אביב 68022 03-5125506EsterR@molsa.gov.il
השירות לעיוורברכה בן חמו מזכירהרח' ירמיהו 39 ירושלים ת"ד 1260 י-ם 94226 02-5085391 BrachahB@molsa.gov.il
השירות לעיוורגילה רייכמן רכזת תעודת עיוורירמיהו 39 ירושלים02-5085423gilar@molsa.gov.il
השירות לעיוורד"ר אילנה גלייטמןמנהלת השירותירמיהו 39 מגדלי הבירה, ירושלים02-5085421/ 6223505 -050ilanagl@molsa.gov.il
השירות לעיוורדוד יגדל מרכז תעודות עיוורחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 04-8619456davidi@milsa.giv.il
השירות לעיוורדינה שלוםרכזת דמי ליווירח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085480DinaS@molsa.gov.il
השירות לעיוורדליה גטרייטמןמפקחת מחוזיתשד' ירושלים 22 יפו03-5125573 / 6223504 - 050DaliagE@molsa.gov.il
השירות לעיוורורדי עמירמפקחת מחוזיתשד' ירושלים 22 יפו03-5125729 VardiA@molsa.gov.il
השירות לעיוורזיוה אמסלם מרכזת השירותרח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085422ZivaA@molsa.gov.il
השירות לעיוורחמדה צוקרמן מפקחת מחוזיתשד' ירושלים 22 תל-אביב 68022 03-5125560 / 6223784 - 050ChemdaZ@molsa.gov.il
השירות לעיוורחנה מורגנשטרןמרכזת האגף במחוזשד' ירושלים 22 יפו03-5125572 /6223318 - 050HanamO@molsa.gov.il
השירות לעיוורחני פארמפקחת ארציתרח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085445hanip@molsa.gov.il
השירות לעיוורטובה שגב מפקחת מחוזיתאביב שד' ירושלים 22 תל-אביב 68022 03-5125561 / 6223507 - 050TovaS@molsa.gov.il
השירות לעיווריוכי בן מויאלרכזת קשר שירות לעיוור-ביטוח לאומירח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085454YochiB@molsa.gov.il
השירות לעיווריעל שחרמפקח מחוזיחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 חיפה04-8619181 YaelS@molsa.gov.il
השירות לעיוורישראל נוימןרכז השמה בכיררח' ירמיהו 39 ירושלים ת"ד 1260 י-ם 94226 02-5085358 /6223726 -050IsraelN@molsa.gov.il
השירות לעיוורכרמלה מגורי כהן מפקחת מחוזיתרח' ירמיהו 39 ירושלים ת"ד 1260 י-ם 94226 02-5085389/050-6223034CarmelaM@molsa.gov.il
השירות לעיוורמירי מאיר שטטמןמפקחת ארציתרח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085444MiriMe@molsa.gov.il
השירות לעיוורעדה גרשטמרכזת האגף במחוזרח' ירמיהו 39 ירושלים ת"ד 1260 י-ם 94226 6223764- 050\02-5085390AdaG@molsa.gov.il
השירות לעיוורקרן נמרודמפקחת מחוזיתחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 04-8619172 / 6223151 - 050KerenN@molsa.gov.il
השירות לעיוורראויה חדדמפקחת מחוזיתחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 חיפה04-8619456RhouyaH@molsa.gov.il
השירות לעיווררותי וקניןמזכירהשד' הנשיאים מרכז הנגב, באר שבע08-6264912/08-6264906/ 08-6495355RuthvA@molsa.gov.il
השירות לעיוורריקי שחררכזת השמה בכירהחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 חיפה04-8619134rikis@molsa.gov.il
השירות לעיוורשוש שמילהמפקחת שיקום מחוזיתשד' הנשיאים מרכז הנגב 84000 6264938- 08 /6223851- 050ShoshiSH@molsa.gov.il
השירות לעיוורשושי להט קרטרמפקחת ארצית על שיקום תעסוקתי לעיווריםרח' ירמיהו 39 ירושלים,ת.ד. 1260 מיקוד 91012 02-5085458ShoshL@molsa.gov.il
השירות לעיוורשלמה גרוס מפקח מחוזיחסן שוקרי 5 בנין מאי, קומה א' 33111 04-8619170 / 6223375 - 050ShlomogR@molsa.gov.il
השירות לעיוורתמי הבא מרכזת האגף במחוז שד' הנשיאים מרכז הנגב 84000 08-6264937/9 /6223467- 050TamiH@molsa.gov.il