האגף לשירותי תקון ונוער מנותק  

שירות המבחן למבוגרים 

שירות המבחן למבוגרים
הנו שירות ממלכתי סוציאלי במשרד הרווחה, המעוגן בחוק הפלילי והנו חלק ממערכת אכיפת החוק.
השירות אחראי על מתן שירותי אבחון, פקוח, טיפול ושיקום למעורבים באירוע פלילי (חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה), שגילם 18 ומעלה.

יעוד השירות
להפחית סיכון לחברה על ידי התאמה והמלצה על חלופות ענישה ומעצר בשירות מערכת המשפט. לשקם ולפקח על עוברי חוק בקהילה תוך צמצום עקבי של שיעורי הרצדביזים, כל זאת תוך מקצועיות, חדשנות, מחוייבות לתוצאות ואחריות חברתית ושירותית.

מטרות

  •  הפסקה וצמצום של העבריינות באמצעות פקוח ומגוון התערבויות שיקומיות.
  •  בחינה ויישום של פתרונות חלופיים להתנהגות העבריינית תוך חיזוק הכוחות להשתלבות בקהילה.
  •  אינדיבידואציה של ההליך המשפטי: הבאת הפן האישי, הפסיכו- סוציאלי, נסיבות ביצוע העבירה ומתן המלצה לחלופת ענישה מותאמת.
  •  השפעה על מדיניות הענישה בישראל על ידי מתן ופיתוח אלטרנטיבות שיקומיות טיפוליות בקהילה.

מבנה השירות
מטה: מנהל השירות – קצין מבחן ראשי, סגן מנהל, מפקח ארצי תסקירי מבחן וערעורים, מפקח ארצי מעצרים, ראש ענף ורכזת לשכה.
מחוזות: השירות ניתן בפריסה ארצית בארבעה מחוזות ובנפותיהן: חיפה והצפון, תל אביב והמרכז, ירושלים, ובאר שבע והדרום. בכל מחוז מספר נפות, סה"כ 21 נפות ברחבי הארץ.

תפקידים במחוזות: קצין מבחן מחוזי, סגנים, מפקחים מחוזיים, מדריכים, מדריכים למתמחים בעבודה סוציאלית,  קציני מבחן מעצרים – עובדים סוציאליים בכירים מעצרים, קציני מבחן  בכירים, קציני מבחן, מתאמי שירות לתועלת הציבור ועובדי מינהל.

הצוות המקצועי
קציני המבחן למבוגרים הינם עובדי מדינה ובעלי מינוי לתפקידם על פי חוק.  הם עובדים סוציאליים מומחים בעלי הכשרה מיוחדת לאבחון, פקוח, טיפול ושיקום עוברי חוק במגוון עבירות.
בשירות כ300 תקנים של קציני מבחן למבוגרים בכל התפקידים והדרגים, כ 43 תקנים של עובדי מנהל ו- 8 תקני מתאמי שירות לתועלת הציבור.

תהליך העבודה התהליך מתחיל בשלב האבחון במהלכו נקבע כוון ההתערבות. ההמלצות מוגשות בתסקיר קצין המבחן.
ההתערבות מבוצעת במסגרת צווים של בתי משפט הדנים בפליליים: צווי מבחן, צווי מבחן סמים, צווי מבחן אלימות במשפחה, צווי שירות לתועלת הציבור, צווי פיקוח מעצר ופקוח אלקטרוני וכן טיפול באנשים אשר הוחלט לגביהם על עיכוב הליכים משפטיים או אי העמדה לדין.

רשימת משרדי שרות המבחן למבוגרים
שם הסניףכתובתטלפוןמספר פקסדואר אלקטרוני
אילתרח התמר 4, קריית הממשלה08-637269508-6341167
אשדודרח' האורגים, בנין הפורום-משרד 86, קומה ב' ת.ד. 370 מיקוד 7710308-8519720/ 08-851972108-8531292
אשקלוןרח' הרצל 30 בית פרנק - קומה 2, ת.ד. 128 מיקוד 7810108-6778777/08-6778768 /08-677876908-6724864
ביהמ"ש העליון ברכה וייסשערי המשפט, ירושלים02-675962902-6759628
הנהלת השרותירמיהו 39, ירושלים02-5085816/15
הרצליהרח' הדר 2 הרצליה09-9507884/502-5085990
חדרהרח' הלל יפה 1304-624500104-6326713
טבריהאלחדיף 5 בניין סיטי04-672740004-6727413
טייבהשאהין סנטר טייבה ת.ד. 546209-7999101/2/309-7992926
מחוז באר-שבעשד' שזר 21בית נועם באר-שבע08-6252444/08-6252406 /08-6252405 /08-6252402-308-6231421
מחוז חיפה והצפוןרח' חסן שוקרי 5 חיפה ת.ד. 302804-861960004-8619602
מחוז ירושליםרח' יפו 236 מגדל דניאל ירושלים ת.ד. 36650 מיקוד 9136602-531040002-5375650 – פקס מעצרים
מחוז תל-אביב והמרכזשד' ירושלים 22 תל -אביב ת.ד. 8084 מיקוד 6108003-5125511/03-5125636/03-5125625 /03-5125751 מעצרים בלבד02-5085994 פקס של"צ 02-5085895
נצרתרח המחצבה 2001, אזור התעשיה נצרת04-608861504-6088627
נתניהרח' ברקת 3 מיקוד 4239009-833958609-8332087
עכורח' יהושפט 3204-9014302/3 /4-9014357
עפולהרח' ירושלים 4 מיקוד 1882004-609433304-6401353
פתח תקוהרח' ההסתדרות 26/28 בית פלינר, קומה 4 03-9121222/03-9121201/03-912120202-5085984
צפתרח' וייצמן 4 קניון צפת (מתחם דובק) 04-6820650 /04-682065304-6820655
קרית גתשדרות לכיש 5 ת.ד. 114 מיקוד 82000 08-6621666\ 08-6621662 08-6812428
קרית שמונהככר צה"ל בנין צחר מיקוד 1020004-695780504-6817639
ראשל"צרח' ישראל גלילי 3 03-9536600/03-9536601/502-5085027
רמלההרצל 91, קומה 5 (קניון חדש), קרית הממשלה 08-9788950\08-978896402-5085137 של"צ 02-5085138