האגף לשירותים אישיים וחברתיים 

איריס פלורנטין 
02-5085700 
02-5085967 
TehilaA@molsa.gov.il 

 אגף הנותן ישירות או דרך הרשויות המקומיות, שירותי רווחה אישיים וחברתיים לפרט (מילדים עד אזרחים ותיקים), למשפחה, לאוכלוסיות מיוחדות ולקהילות עולים ושכונות.

פעילויות היחידה

שירותי הרווחה האישיים וחברתיים הניתנים ע"י האגף לאוכלוסיות נזקקות מאופיינים ב:

 • פעולות העצמה פרטים והסתייעות בכוחותיהם.
 • פעילות לאיתור - אוכלוסיות בסכנה.
 • פעולות להגנה - על אוכלוסיות בסיכון.
 • פעולות למניעה - לפני שלב האיתור ואחר שלב האיתור וההגנה.
 • פעולות לטיפול ושיקום.

הפעלת השירותים מתפצלת בין השלטון המרכזי (האגף) והשלטון המקומי (רשויות).חלקו של האגף בתהליך:

 • קביעת מדיניות, ייזום, חקיקה ותכנון על לאיתור אוכלוסיות בסיכון ופיתוח שירותי רווחה בהתאם לצרכיהן.
 • פיקוח ובקרה על יישום המדיניות (פקחים מחוזיים).
 • ייעוץ והכוונה מקצועית- החל מהדרכות והשתלמויות וכלה בפיתוח מענה מקצועי המתעורר בשטח.
 • השתתפות במימון השירותים המתבצעים ברשויות המקומיות (גזברים מחוזיים)
 • הערכות מתמדת למצבי אי וודאות, עתות חירום ואסון לאומי.
 • מחשוב מערכות רווחה והטמעתן


האחריות להפעלת שירותי הרווחה המוניציפאליים מוטלת על מנהלי המחוזות מטעם המשרד. אלה אחראים לביצוע המקצועי, הארגוני והמנהלי של המדיניות, לתקצוב הפעולות וכ"א, לתיאום והסברה לפיתוח ולשינוי.

 

מבנה היחידה

 

האגף פועל בתחומים השונים, מול כ- 260 רשויות מקומיות ומאות מסגרות קהילתיות שבהן אלפי עובדים.

באגף קיימות המחלקות הבאות:

 • השירות לאזרחים ותיקים - שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות, קידום חקיקה ועוד.
 • השירות לרווחת הפרט והמשפחה - תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי ובסכסוכים. תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול,  דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ועוד.
 • השירות לילד ולנוער - הבטחת רווחת הילד: פנימיות, משפחות אומנה, משפחתונים, מעונות יום, מרכזי חירום, ועדות החלטה, ועוד.
 • שירות למען הילד (אימוץ) - שרות ארצי בו העובדות הסוציאליות מתפקדות כפקידות סעד לחוק אימוץ ילדים ומטפלות בבקשות לאימוץ ילדים, בנערות ונשים בהריון מחוץ לנישואין המתלבטות אם למסור את התינוק לאימוץ, בהורים שאימוץ ילדיהם נדון בבית משפט, במאומצים מעל גיל 18 המעוניינים לקבל מידע אודות הרקע הביולוגי שלהם ואודות נסיבות האימוץ.
  אני מאמין של השירות:  טובתו של כל ילד היא לגדול במשפחה בה נולד אלא אם התברר באופן מובהק שהוא  אינו יכול לגדול שם. כל ילד זקוק ובעל זכות למשפחה ובית קבועים שיגנו עליו ויטפחו אותו ויהוו עבורו מקור של אהבה ותמיכה לכל חייו.
 • השירות לעבודה קהילתית:
  השירות פועל כיחידת מטה באגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד ועיסוקיו מתמקדים בתחום הקהילה.
  תחומי הפעילות המובילים עוסקים בעבודה סוציאלית קהילתית גיאוגרפית, פיתוח קהילתי כלכלי, אחריות קהילתית בקהילות פונקציונאליות, פיתוח קהילתי בין תרבותי, חוסן קהילתי, פיתוח אורבני קהילתי ושיטות התערבות מיוחדות.
 • תחום בכיר ארגון ומינהל ברשויות המקומיות - תמיכה מנהלית וניהולית במערך כוח אדם ומשאבים באגף וברשויות המקומיות: ניהול הוראות תע"ס וחוזר המנהל הכללי, מערכי הכשרה והשתלמות , פיקוח, הכנה לחרום, רישום עובדים סוציאליים, מבנים פיזיים ומחשוב.
 • תקצוב ברשויות המקומיות - הקצאת תקציבי המשרד לרשויות מקומיות עפ"י קריטריונים ושירותים.

 

מטרות ומשימות

 

ייעודו של האגף הוא לתת מענה לצורכיהם האישיים וחברתיים של בודדים משפחות וקהילות, כדי לאפשר קידום, התפתחות ותפקוד טובים יותר. זאת במטרה להגביר את יכולתם לתרום לעצמם, למשפחתם ולסביבתם החברתית, בעתות שלום, בזמני חוסר ודאות ובזמני חירום.
פיתוח השירותים הספציפיים נעשה מתוך מיקוד ב- 3 אלמנטים:

 • תפיסת הקהילה, על תושביה, כפעילה.
 • עבודת צוות (צוותים אזורים רב תחומיים ובהם חברים בעלי מיומנויות שונות).
 • עבודה ממוקדת תוצאות.

 

אנשי קשר
שם איש הקשרתפקידכתובתטלפוןמספר פקסדואר אלקטרוני
איריס פלורנטיןסמנכ"לית בכירה, מנהלת האגף ירמיהו 39, י-ם 9101202-508570002-6708403 IrisF@molsa.gov.il
רקפת בן גיאסגנית מנהלת האגףירמיהו 39, י-ם 9101202-508570302-6708437RakefetB@molsa.gov.il
רועי בן נעיםעוזר סמנכ"לית בכירהירמיהו 39, י-ם 9101202-508570002-5085967roeiB@Molsa.gov.il
דליה לב-שדהמנהלת השירות לילד ונוערירמיהו 39, י-ם 9101202-508560002-5085161DaliaLS@molsa.gov.il
איילה מאירמנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחהירמיהו 39, י-ם 9101202-508560302-6708357AyalaMA@molsa.gov.il
גלית מבורךמנהלת השירות לאזרחים ותיקיםירמיהו 39, י-ם 9101202-508570402-5085966GalitMe@molsa.gov.il
ברוך שוגרמןמנהל השירות לעבודה קהילתית, שיקום שכונות ולקליטת עליהירמיהו 39, י-ם 9101202-508561402-6708306BaruchSU@molsa.gov.il
אורנה הירשפלד מנהלת השירות לילד (אימוץ)ירמיהו 39, י-ם 9101202-508561102-6218540OrnaH@molsa.gov.il
אהובה קרקובר מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשויות המקומיותירמיהו 39, י-ם 9101202-508560902-5085162AHUVAK@molsa.gov.il
ענת ענברמנהלת שירות יחידות הסיוע לבתי המשפט לענייני משפחהירמיהו 39, י-ם 9101202-5085606AnatI@molsa.gov.il
ד"ר דיצה מורלי שגיבמנהלת הרפורמה בשירותים החברתייםירמיהו 39, י-ם 9101202-508571402-5085967DitzaM@molsa.gov.il
דפני מושיובמנהלת קליטה וכשירות תרבותיתירמיהו 39, י-ם 9101202-508570102-5085967DaphniM@molsa.gov.il