האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

גדעון שלום 
02-5085500-1/2/3 
02-5085121 

 

אגף המתמחה באיתור, אבחון וטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחותיהם בהתאם להכרה במצבם ע"י ועדת האבחון
על פי חוק הסעד.

פעילויות היחידה

האגף מטפל כיום בעשרות אלפי ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות עמותות, גופים פרטיים, רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים.

הנחות היסוד שבפעילותנו:

 • הגישה ההתפתחותית: המאמינה שבהינתן תנאים מתאימים ימשיך הפרט ולהתפתח ולנצל יותר מיכולותיו.
 • יחס שוויוני: תגבור משאבים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כדי לגשר על הפערים.
 • זכות היסוד של כל אדם ליחס של כבוד, ליחס שוויוני ולהזדמנות להשתתפות בחברה

הפעילויות באגף:
 • קביעת מדיניות הטיפול איתור, אבחון, הקמת והפעלת שירותים, פיתוח ובקרה על מסגרות עבור האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • קביעת קריטריונים ברורים למוגבלות שכלית התפתחותית כדי להבטיח את שירותים המתאימים לפרט לאורך התקופות השונות בחייו.
 • ביצוע תהליכי אבחון לכל אדם שקיים לגביו חשש שהוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • מתן שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולמשפחותיהם בקהילה: מסגרות יומיות, אומנה, תעסוקה, דיור ותרבות פנאי.
 • הבטחת איכות ההטיפול ואיכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י פיתוח תשתיות,למידה וחדשנות.
 • ייזום והשתתפות במחקרי הערכה על תכניות הטיפול והשירות.

 

מבנה היחידה

 מבנה  האגף

המחלקה לאבחון השמה וקידום -
אבחון אנשים שלגביהם יש חשש למוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי).
פתוח וביצוע תכניות קידום אישיות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המכוונות לפיתוח יכולות ומיומנויות מירביות.
קבלת החלטות לגבי השמה במסגרות דיור מותאמות

 • השירות לטיפול בקהילה -
  אתור אנשים הזקוקים לאבחון.
  פתוח וקידום שירותים בקהילה לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד.
  קדום המדיניות בתחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.
 • השירות לדיור -
  מתן שירותים בכל תחומי החיים: בריאות, מגורים, חינוך, תעסוקה ופנאי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בדיור.
  שיפור איכות החיים ומימוש הפוטנציאל של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות תכניות קידום אישיות. 
 • תחום משאבי אנוש -
  איתור מיון וגיוס עובדים למשרות פנויות.
  מתן שירות למאות עובדי האגף (במשרות תקניות, עב"צ, חברות כוח אדם, מטה ומעונות ממשלתיים).
 • המחלקה לתקצוב ומידע -
  בקרה על התקציב, תעריפי המסגרות, תשלומים לספקים ותמחור שירותים
  טיפול במחשוב כל מחלקות האגף.

 

מטרות ומשימות

 

מטרתנו היא להבטיח את איכות החיים והיחס השוויוני לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל.

בין היעדים שלנו:

 • יצירת "העדפה מתקנת" שתגשר על הפערים מלידה או מילדות, ע"י תגבור משאבים לאוכלוסייה זו.
 • הבטחת קיום שירותים איכותיים, המותאמים לצרכים, רמת התפקוד והגיל של לקוחותינו ומעודדים פיתוח עצמאות, בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי .
 • איתור, גיוס, קליטת והעסקת עובדים ופיתוח ההון האנושי.

 

אנשי קשר
שם איש הקשרתפקידכתובתטלפוןמספר פקסדואר אלקטרוני
גדעון שלוםסמנכ"ל בכיר, מנהל האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותיתירמיהו 39 פינת הצבי מגדלי הבירה, ירושלים02-5085514
אבנר זקןסגן מנהל האגףרח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה02-5085500
ויויאן אזרןמנהלת השירות לקהילהרח' ירמיהו 39 מגדלי הבירה02-5085506/7
אורית בן דרורמנהלת מחלקת תקצוב ומידע02-5085531
מארק שמיסמנהל תחום (אבחון, קידום והשמה)קרליבך 23 תל-אביב03-6253600
נחום עידו מנהל השירות לדיור תומךירמיהו 39 פינת הצבי מגדלי הבירה, ירושלים02-50855041532-6708122nachumi@molsa.gov.il
אורנה בן ארימפקחת ארצית על ההשמהקרליבך 23 תל אביב03-6253600ornabe@molsa.gov.il
פרופ' יואב מריקרופא ראשי (מוסדות)ירמיהו 39 פינת הצבי מגדלי הבירה, ירושלים02-5085522
חיה יוסףאחות ראשיתירמיהו 39 פינת הצבי מגדלי הבירה, ירושלים02-5085516
שוש אספלראחות קשר ומעקבירמיהו 39 פינת הצבי מגדלי הבירה, ירושלים02-5085532