פרטי המחלקה לשירותים חברתיים

כרמיאל
שולה מנחם
כרמיאל
אזור חיפה והצפון
עיריה רח' מירון 35 כרמיאל 20100 
shula_m@karmiel.muni.il 
04-9088100  04-9088104 
04-9081426
04-9085555