פרטי המחלקה לשירותים חברתיים

חוף אשקלון
מעוזיה סגל
כרמיה
אזור ירושלים
מועצה איזורית ישוב בת הדר חוף אשקלון ד"נ חוף אשקלון 78100 
malia@hof-ashkelon.org.il 
08-6775531  08-6775547 
08-6775536
08-6775555 08-6775547