פניות הציבור 

פניות ותלונות של אזרחים בנוגע לשירות הניתן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי גורמים הנמצאים בפיקוחו או בנוגע למדיניות שירותי הרווחה, מטופלות על ידי המחלקה לפניות הציבור.

על מנת שנוכל לטפל בפניות באופן יעיל, נא הקפידו לצרף לפנייה את הפרטים הבאים:
 • פרטים האישיים: שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת זהות מלא.
 • כתובת מלאה כולל מיקוד.
 • כתובת דואר אלקטרוני.
 • תיאור תמציתי של הפנייה.

שימו לב:
 • אין לפנות בעניינים התלויים ועומדים בערכאה שיפוטית או בעניינים שהוכרעו בהליך משפטי.
 • פניות בנושא ביטוח לאומי יש לפנות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

בירורים/תלונות על התנהלות המחלקה לשירותים חברתיים:

במקרים בהם התלונה היא על התנהלות המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ניתן לפנות להליך של ועדת ערר לאחר שפנית למחלקה לשירותים חברתיים ונתקלת במצבים הבאים:
 • נדחית על ידי המחלקה.
 • לא נענו לבקשתך.
 • התשובה שקבלת אינה מספקת אותך.
 • לא קבלת תשובה מהמחלקה תוך 30 יום.
במקרים אלה יש לפנות לוועדת ערר

 

איך פונים למחלקה לפניות הציבור?

ניתן לפנות באופנים הבאים:
 • בטופס מקוון:
בחירת נושא
פרטים אישיים
מהות ונושא הפנייה
 
קוד אבטחה
 קוד אבטחה
השמעקוד חדש
 
 • בדואר אלקטרוני: pniot@molsa.gov.il
 • בדואר ישראל, עבור מר צחי פיין, ממלא מקום הממונה על פניות הציבור,
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
  ת.ד. 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 9100801.
 • בפקס: 02-5085590
 • בטלפון: 02-6752518