פרטי תוכנית

שם תוכנית > "הדרכה תומכת בהורים": תכנית השתלמות לאחיות ומפקחות ב"טיפת חלב" ("צעדים בריאים")  
סמל תוכנית > 3310040  
אוכלוסיית יעד > אחיות ומפקחות טיפת חלב  
קבוצת גיל > תוכניות לגיל הרך  
משרד אחראי > משרד הבריאות  
אגף אחראי > בריאות הציבור  
הרכב משתתפים > אנשי מקצוע  
מטרה > הענקת כשורים בסיסיים לאחות בייעוץ להורה בענייני התפתחות הילד במסגרת הזמן העומד לרשותה בתחנת "טיפת חלב" ; חידוד והרחבה של המיומנויות של האחות באיתור בעיות התפתחותיות ; פיתוח רגישות לאפיונים התרבותיים של המשפחה שהיא מעניקה לה יעוץ ; למדריכות ולמרכזות: למידת עבודת צוות אחיות לפתור בעיות מקצועיות.  
סוג פעילות > קבוצתי  
סוג מענה > מענים במסגרות אוניברסליות  
עלות שנתית > ₪ 14000  
אנשי קשר > מחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, 02-6217385 לארגון ההשתלמות.  
יעדי התוכנית >
  • הקטנת אחוז הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית ובריאותית
  • הקטנת אחוז הילדים החיים בנסיבות משפחתיות הפוגעות ברווחתם
  • צמצום מספר הפעוטות הנמצאים בסיכון התפתחותי
 
מסמך > 3310040