מענים חוץ ביתיים 

פריסת מרכזי החירום 

בתחילת שנת 1989 חברו יחד שירות ילד ונוער, משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות וג'וינט ישראל, אנשי מקצוע בכירים ואנשי שדה משירותי הרווחה,  להגשמת הרעיון של הקמת מרכזי חירום לילדים בסיכון ומשפחותיהם. המרכזים יועדו לשרת את כל ילדי מדינת ישראל ולכן הוקמו עד היום עשרה מרכזים הפרושים בכל רחבי הארץ.

במחוז ירושלים:
 • מרכז חרום שוסטרמן "סוכת שלום".
  העמותה המפעילה היא "בית לכל ילד". יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.
 • מרכז חרום לאוכלוסיה חרדית "מבטח עוז".
  העמותה המפעילה היא "עמותת משפחתוני חיים ומשה מרגלית". יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.

במחוז הצפון

 • מרכז  חירום קריית אתא.
  העמותה המפעילה היא "אהבה". יחידה פנימייתית + יחידה טיפולית.
 • מרכז חירום למגזר הערבי ע"ש ג'ודאת נאששיבי באעבלין.
  מופעל על ידי החברה ע"ש נאששיבי ג'ודאת ז"ל. יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.
 • מרכז חירום לגיל הרך "בית שבתי לוי" .
  העמותה המפעילה "בית שבתי לוי". יחידה פנימייתית.
  "היחידה לשלום הילד" יחידה טיפולית-יעוצית.
  העמותה המפעילה "בית שבתי לוי". כחלק ממרכז משולב לגיל הרך.
 • מרכז חירום "נווה מיכאל" פרדס-חנה.
  העמותה המפעילה היא "אמונה". יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.
 • "מרכז חירום למתבגרות". יחידה פנימייתית הפועלת כפיילוט במתחם כפר הילדים "נווה מיכאל".

במחוז המרכז

 • מרכז חירום בתל-אביב ע"ש בוביס.
  העמותה המפעילה "אגודת אל"י".  יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.
 • מרכז חירום "בלב הדסים".
  העמותה המפעילה היא ויצ"ו העולמית. יחידה פנימייתית.

במחוז הדרום

 • מרכז חירום בבאר-שבע.
  העמותה המפעילה היא "בית לכל ילד". יחידה פנימייתית+ יחידה טיפולית.