פרטי סניף אומנה

עמותת סאמיט  
עמותת סאמיט - סניף באר שבע  
חגית שר-אבי 052-5699746  
08-6654292   
באר שבע  
רמב"ם 4 בניין בית הלל  
באר שבע והדרום  
08-6654292   
08-6654246  
sumomnab@summit.org.il  
סיסיל גרייצנר  
רגילה  
0-18