שירותי אימוץ 

אימוץ בין - ארצי  

החל מינואר 1998, נכנס לתוקפו תיקון בחוק המאפשר בישראל לאמץ ילד ממדינה זרה.
לפי תיקון חוק זה תהליך האימוץ יעשה אך ורק באמצעות עמותה מוכרת שקיבלה אישור לעסוק באימוץ בין-ארצי משר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים.

שימו לב: אימוץ שלא באמצעות עמותה מוכרת הנו עבירה פלילית.

רשימת עמותות מאושרות לאימוץ בין-ארצי
שם עמותהכתובתישובתוקף הרישויממדינותמנהל/תטלפוןפקסדואר אלקטרוניעודכן בתאריך
טףרח' חרל"פ 42 ירושלים25/05/2016רוסיה
אל- סלבדור
לירון נייגברון
 • 02-5664499
 • 1-800-271010
דוא''ל24/03/2016
עתיד הילדים סביון 22, 76568רחובות15/07/2016קזחסטן
רוסיה
סרביה
הררי אידה
 • 08-9410510
 • 08-9359922
דוא''ל24/03/2016


מספר ילדים שנמסרו לאימוץ באמצעות אימוץ בין ארצי בין השנים 2006 עד 2015

העמותות לאימוץ ילדים בין ארצי פועלות בארצות שונות, ולכל מדינה נדרשת העמותה ברישוי נפרד ממדינת ישראל.
העמותה תלווה אתכם בצומת מרכזי וחשוב בחייכם. על כן יש חשיבות רבה להתרשמות האישית שלכם מהעמותה ומהצוות המקצועי שלה.
אנו ממליצים כי בטרם תבחרו בעמותה תלכו למפגש אצל מספר עמותות כדי להכירן מקרוב ולשמוע פרטים על האימוץ, האבחון, התשלומים והליך קבלת ילד.
נסו לקבל המלצות מאנשים שקבלו ילד באמצעות אותה עמותה..

אנו מציעים לכם לבדוק את הנקודות הבאות:

 • מהו ההליך ומה אורכו מרגע כניסתכם לעמותה ועד חזרתכם ארצה עם הילד.
 • מה האינפורמציה שתקבלו על הילד ועל הרקע והמוצא שלו.
 • כמה פעמים תצטרכו לנסוע לחו"ל להשלמת תהליך האימוץ ולכמה זמן.
 • היכן ובאילו תנאים עליכם לשהות במדינה בה נמצא הילד ומי ילווה אתכם הן בארץ והן בחו"ל.
 • מה ניסיון העמותה בהבאת ילדים ארצה ומאילו מדינות, כמה ילדים הביאה? מתי הגיע הילד האחרון?
 • האם קיימת בין חברי העמותה והעובדים קירבה משפחתית ואיזו.

הילדים המועמדים לאימוץ

על העמותה מוטלת חובה לבקש ממדינת החוץ חוות דעת על מצבו הרפואי של הילד בעבר ובהווה.
העמותה מחוייבת להעביר אליכם את המסמכים שקבלה לבקשתה הנ"ל כשהם מתורגמים.
כמו כן הנכם רשאים, במידה ותהיו מעוניינים ובאם קיימת אפשרות כזו במדינת החוץ, לשלוח רופא מטעמכם לבדוק את הילד.
חשוב שתבחרו ברופא שאתם סומכים על שיקול דעתו ומוצאים כי תזכו ממנו למענה על כל הנושאים הרפואיים החשובים לכם לצורך קבלת החלטה על אימוצו של הילד.

לרשימת הבדיקות המומלצות ע"י משרד הבריאות בארץ   
 

המשפחות המועמדות לאמץ ילדים מחו"ל

בכדי לאמץ ילדים מחו"ל, על הפרש הגילים בין ההורים לילד, להיות פחות מ- 48 שנה. כשמדובר בבני זוג, חייב הפרש הגילים להיות פחות מ- 48  שנה בין הצעיר מבני הזוג לבין הילד.

שימו לב! במקרים הבאים העמותה אינה רשאית לאשר לכם לאמץ:

 • אם טרם מלאו לכם 25 שנה.
 • אם חייתם יחד פחות מ- 3 שנים.
 • אם אינכם גרים בישראל לפחות 3 שנים מתוך 5 השנים האחרונות או לפחות 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים שלפני הגשת בקשת האימוץ לעמותה.
 • אם הורשעתם בעבר בעבירה נגד קטינים, בעבירות מין או בעבירות אלימות.

אימוץ ילד נוסף:

אם ברשותכם כבר ילד מאומץ ממדינת חוץ, תוכלו לקבל אישור מעמותה לאימוץ ילד נוסף,רק לאחר שחלפו לפחות 18 חודשים מיום קבלת ילדכם הקודם.
תנאי זה אינו מתקיים לגבי ילדים שהם קרובי משפחה.

תהליך האימוץ

במסגרת התהליך:

 • תפגשו עם מנהל העמותה או איש צוות בעמותה.
 • תפגשו עם עובד סוציאלי ופסיכולוג לבחינת התאמתכם וכתיבת דו"ח פסיכו סוציאלי עליכם
 • העמותה תארגן ותכין את תיק האימוץ ותשלח אותו לאישור רשויות  האימוץ במדינת החוץ. שמרו העתק מכל מסמך.
 • יוצע לכם ילד ויימסר לכם עליו מידע, כולל מידע רפואי שנמסר לעמותה כשהוא מתורגם לעברית.
 • תביעו הסכמתכם לאמץ את הילד.
 • העמותה תארגן את האישורים המשפטיים והמנהליים הנדרשים לרבות אשרת כניסה לישראל
 • עם הגיע ילדכם לישראל, תפנו למשרד הפנים לצורך הגשת מסמכי האימוץ ורישום הילד בתעודת הזהות שלכם.
 • הילד יהנה ממעמד של תושב קבע (כולל ביטוח בריאות) ולאחר חצי שנה תגיש העמותה בקשה לרישום הילד בפנקס האימוצים. לאחר מכן יקבל הילד אזרחות ישראלית אם הוא זכאי לה.
 • לאחר הבאת הילד במשך מספר חודשים  יערוך בביתכם עובד סוציאלי של העמותה לפחות 2 ביקורים לליווי קליטת הילד ולכתיבת דו"חות מעקב למדינת חוץ, ולרשות המרכזית לאמוץ בין ארצי.
 • באם מדינת החוץ  דורשת דוחות נוספים תהיה העמותה בקשר עמכם לצורך קבלת מידע על מצבו של הילד ככל שיידרש.

גיור

הנהלת אגף הגיור
רחוב בית הדפוס 12, ירושלים.
מוקד ארצי: 02-5450100, פקס: 02-5450124, דוא"ל: mokedgiyur@pmo.gov.il
רכזת בית הדין לגיור קטינים – טובה גטה 02-5450108

 

עלות תהליך האימוץ/ חתימת חוזה עם העמותה

עבור מכלול שירותי והוצאות העמותה בישראל ובחו"ל, היא רשאית לגבות עד
22,000 יורו.
בנוסף, כרטיסי הטיסה שלכם ושל הילד והוצאות שהייתכם בחו"ל הם עליכם.
הכסף ייגבה אך ורק בישראל ואין לשלם שום תשלום נוסף בחו"ל.
העמותה תחתום עימכם על חוזה שיסדיר:

 • את התשלום המרבי שיגבה מכם
 • את הסדרי התשלומים ביניכם
 • פרטים לגבי זכויות וחובות של העמותה ושלכם.
  העמותה אינה רשאית לגבות כל סכום נוסף בין אם בכסף או בשווה כסף. דרשו מהעמותה למסור לכם פירוט בכתב על כל התשלומים שגבתה מכם ועל הוצאותיה בישראל ובחו"ל, בגין מכלול טיפולה בכם.
  .

חשוב לדעת: התקשרותכם עם העמותה הינה פרטית ומדינת ישראל איננה צד בחוזה. עליכם האחריות לבדיקת תנאי החוזה ושלבי התשלום. מומלץ שהכסף שתשלמו לעמותה יופקד בנאמנות או יובטח בדרכים אחרות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.
ברצוננו לשמוע על התרשמותכם וחוויותיכם מהתהליך אותו  תעברו בכל עמותה שתבחרו.

משרדנו:
מפקחת ארצית בתחום אימוץ חו"ל: גב' טלי בורלא 
טלפון 508-5613/2  -02      פקס  508-5946 -02
דואר אלקטרוני:  talb@molsa.gov.il