אלימות במשפחה 

החיים והתפקוד במסגרת המשפחה, עשויים להיות לחוצים ולא פשוטים.
כל אחד מחברי המשפחה חווה לעיתים משבר וזקוק לתמיכה ועזרה בכדי להחלץ ממנו. ברוב המקרים, המשפחה נחלצת ממעגל המשבר בעצמה או בתמיכת סביבתה הקרובה.
אולם לפעמים, משפחות נקלעות למשבר כה חריף עד שהן מתקשות להמשיך ולתפקד כמסגרת בריאה ומתחילות להופיע תופעות של אלימות, הזנחה וסיכון.
אלימות במשפחה היא בעיה ציבורית-חברתית, שאינה מייחדת מגזר ספציפי והשפעותיה ניכרות בטווח הקצר והארוך כאחד. אלימות במשפחה הינה תופעה שלילית ומזיקה ויש לגנותה על כל צורותיה.

משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות כעבירות פליליות.
אלימות היא תופעה חברתית חמורה הפוגעת בכל שכבות האוכלוסייה.

משרד הרווחה, בשיתוף משרדי ממשלה שונים וארגונים, מפעיל ומפתח שירותי הגנה וטיפול למשפחות נפגעות אלימות והנתונות במצבי מצוקה ומשבר. משרד הרווחה מטפל באוכלוסיות הבאות:

  •  אלימות בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים
  •  אלימות כלפי הורים ע"י ילדים
  •  אלימות בין קשישים וכלפי קשישים על ידי בני משפחתם או מטפלים
  •  אלימות בין אחים
  •  ילדים ומתבגרים החשופים ועדים לאלימות במשפחתם

השירות ניתן למשפחות ויחידים באזור מגוריהם ע"י עובדים סוציאליים מומחים ומיומנים, במטרה לסייע להן להיחלץ מהמצוקה והמשבר, להגן ולטפל בקורבנות, לסייע לפוגעים בקהילה או בחסות החוק, להפסיק את מעגל הפגיעה והאלימות, ולחזק את יכולתן להתמודד באופן עצמאי.

משרד הרווחה מרכז ועדה בינמשרדית למניעה וטיפול באלימות במשפחה, אשר שותפים בה נציגי המשרדים הרלוונטיים השונים: חינוך, משפטים, בריאות, קליטת עלייה, בטחון פנים ועוד. הועדה קובעת מדיניות ונהלי עבודה וכן פועלת לקידום נושאי חקיקה.
משרד הרווחה פועל בשותפויות בינמשרדיות להפעלה של מענים ושירותים ייחודיים בתחום אלימות במשפחה:

חוברות מידע לשירותים בתחום אלימות במשפחה:

טפסים

לא נמצאו טפסים