משפחות בסכסוך משפטי (גירושין) 

בכל משפחה פורצים לעיתים סכסוכים, אך סכסוך המגיע עד כדי פניה לבית משפט/בית דין (או חשיבה על כך) הוא כבר עניין אחר.
במצב זה כלבן משפחה נמצא בסערת רגשות, ודווקא אז נדרשים לקבל את ההחלטות הכי קשות...!

אינכם צריכים לעבור את זה לבד!

משפחה זקוקה לסיוע של גורמי טיפול כאשר היא נקלעת למשבר או כשנוצר חשש לפגיעה בקטינים.
אם פניתם לבית המשפט לענייני משפחה או בית דין, תוכלו להיעזר ביחידה טיפולית – יחידת הסיוע - הפועלת לצידם, על מנת לקבל סיוע בהתמודדות עם המשבר ולנסות ליישב את הסכסוך.
אם לא הצלחתם להגיע להסכמות ביחידת הסיוע במחלוקות הנוגעות לילדים, בית המשפט/בית הדין, יכול למנות עובד סוציאלי לעניין סדרי דין על מנת שיגיש המלצות בעניין המשמורת וחלוקת זמני שהות של הקטין עם מי מהוריו.

יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין

נותנות מענה טיפולי לבני משפחה הנמצאים בסכסוך אשר הגיע כבר לבית המשפט או בית דין.
הסיוע ניתן בסכסוכים שונים בין בני משפחה : בני זוג, הורים וילדים, אחים, סבים ונכדיהם, קשיי ילדים בצל הגירושין ואלימות במשפחה.
היחידות מסייעות לבני המשפחה ליישב את הסכסוך בדרכי הידברות והסכמה. היחידות פועלות באמצעות צוות בין מקצועי המורכב בעיקר מעובדות סוציאליות, מטפלות משפחתיות ומגשרות וכן פסיכולוגים יועצים.
ההפניה ליחידות הסיוע נעשית על- פי החלטת שופט/דיין אך ניתן לבקש הפניה לטיפול ביחידה.

יחידות הסיוע נותנות ייעוץ וטיפול הכוללים:
 • אבחון/יעוץ זוגי - בירור עתיד הנישואין.
 • סיוע בשעת משבר.
 • סיוע בגיבוש הסכמות / הסכמים (כולל הסכם גירושין בסיוע עו"ד), "דף מידע "בקשה ליישוב סכסוך".
 • תיווך והפניה לשירותים בקהילה.
 • יעוץ לבית המשפט/בית הדין.
 • מידע ויעוץ לגבי ילדים בתקופת משבר הגירושין: תמיד הורים מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין.
 • קבוצות מידע להורים בהליכי פרידה וגירושין - דף מידע על סדנאות להורים בהליכי גירושין.
 • התערבויות בתחום אלימות במשפחה.
 • ילדים בגירושין, חוברות מידע: מידע לילדים "כאשר ההורים נפרדים".

  השתתפות ילדים בעניינים הנוגעים להם בבית המשפט לענייני משפחה:
  בימים אלו אושרו תקנות חדשות המקנות לילדים זכות להביע את דעתם ורגשותיהם לגבי הסדרים הנוגעים להם לאחר פרידה או גירושי הוריהם וכן להתמודד עם הקשיים. מחלקות לשיתוף ילדים פועלות ביחידות הסיוע ומסייעות לילדים להשמיע קולם באופן ישיר בפני השופט או ביחידת הסיוע (תקנות אלו מיושמות בירושלים, חיפה ורמת גן ויורחבו בהדרגה לכל בתי המשפט).
  זכות ההשתתפות ילדים, זכות ההשתתפות הורים.
 • יחידות הסיוע פועלות תחת חיסיון (למעט במקרים בהם מבקש בית המשפט/בית הדין חוות דעת) ותוך שמירה על כללי האתיקה המקצועית והטיפולית, ובתיאום מלא עם מערכת שירותי הרווחה.

רשימת מומחים לרשות בית המשפט לענייני משפחה
יחידות הסיוע מנהלות רשימת מומחים לצורך מתן חוות דעת לבית המשפט.

רשימת מומחים לבתי משפט לענייני משפחה -מעודכן לשנת 2015

טופס בקשה להיכלל ברשימת המומחים לבית המשפט

"לדף מידע", תקנות, "צו בית המשפט לענייני משפחה", "אמות המידה לעניין כישורים וניסיון מקצועי" - פתחו את "מומחים בבית המשפט" בתוך הרשימה המופיעה בצד ימין של הדף למעלה.

כתובות יחידות הסיוע:

עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו עובד סוציאלי הפועל ברשויות המקומיות במינוי שר הרווחה והשירותים החברתיים.
מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית (בלבד).

מה תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין?
תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קרבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.

באילו מקרים דרושה התערבותו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין?
עובד סוציאלי לעניין סדרי דין מתערב במערכות היחסים במקרים הבאים:
 • מינוי אפוטרופסות לקטין ולבגירים הזקוקים למינוי אפוטרופוס.
 • מתן היתר נישואין לקטינים מתחת גיל 17.
 • המלצה בדבר מתן צו הגנה ודרכי יישומו במשפחות בהן קיימת אלימות.
 • הכרה באבהות ובחינת סוגיית ממזרות.
 • בחינת שינוי שם לקטין.
 • מתן חוות דעת בנושאי אישות ומשמורת לקטינים שהוריהם בתהליך פירוד וגירושין וכן חלוקת זמני השהות של הקטינים עם מי מהוריהם.
 • העברת מידע בדבר קטין שנחטף, בחינת יצירת קשר בין ההורה המגיע מחו"ל וילדו שנחטף לארץ ואכיפת החלטות בית משפט בנוגע להחזרתו.

את תוצאת החקירה, הכוללות הערכה מקצועית, המלצות וחוות דעת הנקראת תסקיר, מגיש העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין לערכאה המשפטית שביקשה אותה.

מרכזי קשר הורים ילדים

מרכז הקשר הוא מסגרת מוגנת תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם הנמצאים במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או אלימות.

מהן מטרות מרכז הקשר?
 • אכיפת פסקי דין בנושא חלוקת זמני שהות של הקטין עם מי מהוריו המחייבים פיקוח מקצועי.
 • הגנה על ילדים הנמצאים בסיכון במפגש עם אחד מהוריהם או שניהם.
 • אבחון היחסים שבין הילד להורה בחלוקת זמני השהות של הקטין עם מי מהוריו.
 • שיפור הקשר בין הורים לילדיהם לאחר שנפגע במהלך משבר פירוד או גירושין או במקרה של אלימות במשפחה.
 • חידוש הקשר בין הורים לילדים שאינם גרים יחד בגלל פירוד, גירושין או עזיבת הבית (למקלט), שימורו והידוקו.

למי מיועד מרכז הקשר?

 • ילדים והורים שעל פי צו של הערכאות המשפטיות חל לגביהם פסק דין פיקוח על חלוקת זמני השהות של הקטין עם מי מהוריו.
 • משפחות בטיפול המחלקות לשירותים חברתיים הנתקלות בקשיים בקיום חלוקת זמני שהות בין ילדים להוריהם.
 • הורים וילדים הנזקקים לסיוע בהעברת הילדים בין ההורים בעת המפגשים, למניעת עימותים בעת ההעברה.
 • הורים וילדים המסרבים להיות בקשר – ליישום תכנית טיפול.
 • ילדים השוהים עם אימם במקלט לנשים מוכות או בכל מסגרת מוגנת אחרת (דירת קלט, דירת מעבר) ויש מקום על פי החלטת הערכאות המשפטיות או לפי דעתם של המטפלים לאפשר מפגשים בין האב לילדים במסגרת מוגנת ובפיקוח.

איך פונים למרכז הקשר?
הפנייה למרכז קשר נעשית באמצעות עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית המטפל במשפחה.
ניתן לעיין בתקנות עבודה סוציאלית 3.36