נפגעי התמכרויות 

ההתמכרות לסמים, אלכוהול ו/או הימורים הינה בעיה  קשה המחמירה עם הזמן וגורמת להידרדרות אישית, גופנית, נפשית, כלכלית ומשפחתית  אבל היא ניתנת לטיפול!

השימוש בסמים ואלכוהול וכן ההשתתפות במשחקי הימורים עלולים להוביל להתמכרות.
ההתמכרות הינה תופעה ביו-פסיכו-סוציאלית.
להתמכרות היבטים גופניים,פסיכולוגיים וחברתיים.

לכל שלושת ההיבטים יש משקל הן כגורמים להתפתחות התופעה והן כתחומים שניזוקים מההתמכרות.
ההתמכרות פוגעת במכור, בסביבתו הקרובה, במשפחתו ובכל מי שחי לצידו.

מאות אלפי מכורים בארץ ובעולם יצאו ממעגל סגור של סבל וכאב, לחיים בעלי אור וחופש

באגף לטיפול בנוער, צעירים ושירותי תקון שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, פועל  השירות לטיפול בהתמכרויות המסייע ל:
 •  מבוגרים ובני נוער נפגעי אלכוהול, סמים ו/או הימורים אשר חשים שאינם מצליחים להפסיק את השימוש ומעוניינים בשינוי בחייהם.
 •  בני משפחתם של מכורים (בני זוג, ילדים והורים) המתמודדים עם המצוקה של חיים לצידו של אדם מכור.
השירות לטיפול בהתמכרויות מסייע לנפגעי התמכרויות לחזור לתפקוד נורמטיבי ברמה אישית, משפחתית ותעסוקתית. הטיפול ניתן באמצעות אנשי מקצוע בעלי הכשרה ייחודית לטיפול בנפגעי התמכרויות. השירות ניתן ב-  170 מסגרות אמבולטוריות פתוחות ביחידות מקומיות או אזוריות ברחבי הארץ,  ו- 11 מסגרות פנימייה  (אשפוזיות) כמו קהילות טיפוליות והוסטלים.
הטיפול מבוצע במסגרות אישיות, קבוצתיות, זוגיות ומשפחתיות בהתאם לצורך. הטיפול כולל:
 •  אבחון מקיף של בעיית ההתמכרות
 •  גמילה או הפנייה לגמילה
 •  טיפול בהיבט הרפואי של בעיית ההתמכרות והפנייה לטיפול רפואי
 •  טיפול המתמקד בהתמודדות עם החיים ללא חומרים
 •  טיפול המתמקד בחזרה לחיים נורמטיביים במשפחה ובקהילה
 •  טיפול המתמקד בתכנים של שיקום מקצועי ותעסוקתי וחזרה למעגל העבודה
 •  סיוע בהכרות של המטופל ומשפחתו עם הזכאויות והזכויות המגיעות לו
 •  הפנייה לגורמי טיפול אחרים לפי הצורך
 •  ליווי וטיפול לבני משפחה של המכור בהתמודדות עם המצוקה של החיים לצידו  
נער את ההתמכרות מעליך, החזר שליטה לחייך - יחד נצליח לפרוץ את מעגל ההתמכרות! 

 

לרשימת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים:

טפסים

לא נמצאו טפסים