אנשים עם מוגבלויות 

אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. מוגבלותו של האדם משקפת גם את יחסי הגומלין בין תפקודו של הפרט  לבין התייחסות החברה אליו.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פועל להבטחת שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה, דיור, הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שיוויונית ופעילה בכל תחומי החיים על מנת לאפשר להם לחיות את חייהם בעצמאות מירבית ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתם.

אוכלוסיות היעד העיקריות:

  • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • אנשים עם אוטיזם
  • אנשים עם נכויות פיזיות
  • אנשים עם מגבלות חושיות (עיוורים ולקויי ראייה, חרשים וכבדי שמיעה)

אוטיזם

אוטיזם הוא תסמונת השייכת לקבוצה של לקויות התפתחותיות ההפרעות התפתחותיות נרחבות - PDD המתבטאת כהפרעה ...
להמשך >>

חרשים ולקויי שמיעה

חירשות היא מום המתבטא באובדן חלקי או מלא של יכולת השמיעה. היא עלולה להופיע בלידה, ...
להמשך >>

מוגבלות שכלית התפתחותית

מוגבלות שכלית התפתחותית היא תופעה מוכרת בכל חברה כבר מימים עברו.
בשנים האחרונות, נפתחות במדינת ישראל יותר ...
להמשך >>

נכויות (מוגבלויות פיזיות)

נכות יכולה להופיע בכל גיל ואצל כל אדם. יש מי שנולד איתה ויש מי שנעשה נכה ...
להמשך >>

עיוורים ולקויי ראיה

עיוורון הנו מגבלה מולדת או כזו שמתפתחת במהלך החיים אשר עלולה לפגוע בכל תחומי החיים, ...
להמשך >>

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

20% מן האוכלוסייה במדינת ישראל הם אנשים עם מוגבלות. גם לאנשים אלו יש זכויות ככל אזרח ...
להמשך >>

תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

תעסוקה לאוכלוסייה עם לקויות למידה והנמכה קוגנטיבית, עיוורים ולקויי הראיה, חרשים ולקויי שמיעה ומוגבלים פיזית ...
להמשך >>
 

חוקים ותקנות

טפסים