עיוורים ולקויי ראיה 

ראייתך נפגעה?
דע! באמצעות אנשי שיקום מומחים לראייה ירודה ולעיוורון, עזרים משוכללים ושירותים מקצועיים, תוכל לחזור לחיים מלאים, לתפקוד עצמאי ולניידות בטוחה! 

בישראל חיים כיום אלפי אנשים הלוקים בראייתם. מתוכם,  כ- 24,000 מוכרים כאנשים עיוורים ולקויי ראייה.

השירות לעיוור שבאגף השיקום פועל מתוקף תקנות לחוק שירותי הסעד תשי"ח, 1958 לקביעת זכאות לתעודת עיוור/לקוי ראייה. הזכאות נקבעת בכפוף להגדרת העיוורון של אונסק"ו.
תעודת העיוור, מקנה זכויות ושירותי שיקום הנוגעים בכל תחומי החיים. השירות לעיוור קובע מדיניות בתחום זה, מפקח על השירותים ואחראי על פיתוחם והרחבתם.

אנשים עם עיוורון/לקות ראייה מקבלים סיוע ומענה לכל צרכיהם במחלקות לשירותים חברתיים או במרש"לים (מרכז רב שירותים לעיוורים ולקויי ראייה) שבאזור מגוריהם.

 

מה באתרחוקים ותקנות

גלריית תמונות