פניה לציבור להביע עמדה בדבר הקמת מנהל מאוחד לטיפול באנשים עם מוגבלות

שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ, החליט על הקמת מנהל מאוחד לטיפול באנשים עם מוגבלויות במשרד.
המנהל יהיה אחראי על כלל השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלויות ובהם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אנשים עם מוגבלות פיסית וחושית ואנשים הנמצאים על רצף האוטיזם.
הקמת המינהל באה לשפר את רמת השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלויות ולהרחיב את היקפם וכן לסייע במיצוי הזכויות, וזאת בהתאם לתפיסת הטיפול והסטנדרטים המקצועיים העדכניים, כפי שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וכן עפ"י אמנת האו"ם שמדינת ישראל חתומה עליה.
במנהל החדש, השירות יינתן על פי רמת התפקוד והצרכים של האדם ולא על פי מוגבלותו.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לכל אדם, ארגון או גוף, לרבות הגורמים המקצועיים העוסקים בתחום הטיפול באנשים עם מוגבלויות, ומזמין אותם להביע את עמדתם בנושא ולהגישה למשרד עד לתאריך כ"ד טבת תשע"ו, 05/01/2016.
לפרטים נוספים >>