אודות 

שר הרווחה והשירותים החברתיים 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ 

מר חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים 

חיים כץ (67) נשוי ואב לשלושה, מכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד החל משנת 1999. במשך שש השנים האחרונות עמד בראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והוועדה בראשותו אף הוכתרה כשיאנית החקיקה החברתית של הכנסת התשע עשרה. חיים כץ ידוע כפעיל בולט בתחומי החברה, הבריאות וזכויות העובדים בפנסיה, ובמהלך כהונתו בכנסת העביר 180 חוקים בתחומים אלו.
 
בין הישגיו הבולטים ניתן למנות, מתן מענקים לאלמנות וליתומי צה"ל, הקפאת הכוונה להעלות את גיל הפרישה לנשים, ביטול תכנית ויסקונסין, מאבק על זכויות עובדים, בהם עובדי קבלן, קנס פיטורי עובד בשל שירות מילואים, חוק לבנת פורן- להגבלת שכר הטרחה של החברות הפרטיות ועוד.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ: " אני מתחייב להמשיך ולפעול במלוא הלהט למען אזרחי ישראל, בהם הקשישים, הנכים ומעוטי היכולת. במהלך כהונתי, אני מתכוון להוביל רפורמות במוסד לביטוח הלאומי להנגשה ומימוש זכויות ולשפר את מערך שירותי הרווחה לתושבים". 

ח"כ חיים כץ
שר הרווחה והשירותים החברתיים
חתימת השר