מידע לקהילה המקצועית 

כתב העת "חברה ורווחה" 

כתב העת "חברה ורווחה" החל לצאת לאור בשנת 1978 ונועד להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי של עובדים סוציאליים ושל אנשי מקצועות רווחה אחרים כגון: פסיכולוגים, קרימינולוגים, עובדי בריאות הציבור וסוציולוגים.

רקע היסטורי:
בין השנים 1957-1978, החל מתקופתו של שר הסעד משה שפירא, יצא לאור כתב העת "סעד".
כתב העת "סעד" נועד לשמש גשר בין העוסקים בעבודת הסעד לבין הציבור, להסביר הישגים וצרכים, ללבן בעיות ולעודד את הציבור לסייע בעבודת משרד הסעד.
כתב העת הציג דעות של אנשי המשרד ורשימות מעבודת השדה של העובדים בשירותי הסעד.
במרוצת השנים, התפתח כתב העת לכתב-עת מקצועי בלתי תלוי, נושא דבר העבודה הסוציאלית בישראל. כתב העת שיקף תיאוריות ועניינים מעשיים שרווחו בישראל ובחו"ל, והציג חומר קריאה חיוני לעובדים הסוציאליים, לאנשי השלטון המרכזי והשלטון המקומי, לאנשי אקדמיה ולציבור המתעניין.
בשנת 1978 הסתיימה הוצאתו של כתב העת "סעד" והחלה הוצאתו של כתב העת "חברה ורווחה".

ניתן היום להציע לפרסום מאמרים המבוססים על מחקרים אמפיריים, מאמרים עיוניים העוסקים ברווחה חברתית, מדיניות וחקיקה חברתית, ומאמרים המתארים התערבויות עם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות הכוללים הערכה ביקורתית על יעילות ההתערבות.

כתב העת "חברה ורווחה" יוצא לאור על ידי משרד הרווחה והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית, בשיתוף מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראלית.



קטלוג מאמרי חברה ורווחה:
לרשימה מעודכנת של מאמרי חברה ורווחה (כרכים י"ד/1987 - ל"א/2011)  ראו בקטלוג.

מאמרים מומלצים:

 

המערכת:

עורך ראשי: פרופ' זאב וינשטוק
עורכת משנה: ד"ר חיה קורן
רכזת המערכת: מור ארזי
כתובת דואר אלקטרוני של המערכת: socwelf@gmail.com
הנחיות להגשת מאמר.
  

חברי המערכת:
 

 • פרופ' צבי איזיקוביץ
 • ד"ר אהרון יורק - אוניברסיטת בר-אילן והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
 • פרופ' אלי לבנטל - מכללת תל-חי
 • פרופ' אשר בן אריה - האוניברסיטה העברית
 • פרופ' דוד בר גל - אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' דיויד רועה - אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' ורד סלונים נבו - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • ד"ר חן ליפשיץ - מכללת אשקלון
 • גב' יאירה חממה-רז - אוניברסיטת אריאל
 • פרופ' יעל גירון - מכללת צפת
 • מר יקותיאל צבע – משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • ד"ר כרמית כץ - אוניברסיטת תל-אביב
 • פרופ' ליאת איילון - אוניברסיטת בר-אילן
 • ד"ר מירב משה-גרודופסקי - מכללה אקדמית ספיר
 • פרופ' מירי כהן - אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' עינת פלד - אוניברסיטת תל-אביב
 • גב' צפרא דוויק – יו"ר איגוד העו"סים ומנכ"לית האגודה לקידום הע"ס
 • ד"ר שלהבת עטר-שוורץ - האוניברסיטה העברית
 • ד"ר שלמה אלישר – משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מחלקת מנויים והפצה:

לאה כהן - אחראית על ההפצה - leac@molsa.gov.il 
טלפון  6752507 –02   פקס'  02-5085792
כתובת: אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ת"ד 915 רחוב קפלן 2 ירושלים 91008.
פרסום מאמר ייעשה מול המערכת בלבד (ראו למעלה).  
 לרכישת מנוי לשנת 2016 - כרך ל"ו נא ראו פרטים בטופס.