מכרזי כוח אדם

מכרזים פעילים

  • נא להקפיד לשלוח טופס מילוי משרה פנויה לכתובת המשרד:
    משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משאבי אנוש, לידי דבורה  שרף, רח' קפלן 2, הקריה, ירושלים.
  • במידה ותוך שבועיים ממועד הגשת מועמדותך לא קבלת הודעה על המשך ההליכים:
    יש לפנות ליחידת משאבי אנוש (מכרזים): טל': 02-6752360/327.