פרטי מרכז תוכנית לימודים

יאיר אפטר  
תואר שני, מומחה בטיפול רגיש מגדר, טיפול בגברים שנוהגים באלימות במשפחה, מרכז קורסים בתחומים: רגישות מגדרית וטיפול רגיש מגדר בגברים. מרכז את ההשתלמויות בנושא אלימות כלפי עובדים במחלקות לשירותים חברתיים.  
office@yesodot3.co.il  
03-6419742  
050-4389660  
02-5085026  
ב', ה'  
רשימת תוכניות לימודים
שם תוכניתתחוםתת תחוםמועד פתיחהסדר יורד
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים22/12/2013
טיפול רגיש מגדרטיפול רגיש מגדרמגדר04/11/2013
מיומנויות תקשורת לאמהות בית במקלטים לנשים מוכותקהילה עבודה קהילתית27/11/2012
טיפול רגיש מגדרטיפול רגיש מגדרמגדר
קורס מיומנויות תקשורת לאמהות בית במקלטים לנשים מוכותאלימותאלימות במשפחה
טיפול רגיש מגדרמשפחות ויחידים במצוקהמשפחות במצוקה
טיפול רגיש מגדר.משפחות ויחידים במצוקהמשפחות במצוקה
טיפול רגיש מגדרמשפחות ויחידים במצוקהמשפחות במצוקה
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים