פרטי מרכז תוכנית לימודים

יאיר אפטר  
תואר שני, מומחה בטיפול רגיש מגדר, טיפול בגברים שנוהגים באלימות במשפחה, מרכז קורסים בתחומים: רגישות מגדרית וטיפול רגיש מגדר בגברים. מרכז את ההשתלמויות בנושא אלימות כלפי עובדים במחלקות לשירותים חברתיים.  
office@yesodot3.co.il  
03-6419742  
050-4389660  
03-7520388  
ב', ה'  
רשימת תוכניות לימודים
שם תוכניתתחוםתת תחוםמועד פתיחה
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים22/12/2013
טיפול רגיש מגדרטיפול רגיש מגדרמגדר04/11/2013
מיומנויות תקשורת לאמהות בית במקלטים לנשים מוכותקהילה עבודה קהילתית27/11/2012
טיפול רגיש מגדרמשפחות ויחידים במצוקהמשפחות במצוקה
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים
מניעת אלימות כלפי עובדים אלימותאלימות כלפי עובדים
טיפול רגיש מגדרטיפול רגיש מגדרמגדר