פרטי מרכז תוכנית לימודים

יאיר אפטר  
תואר שני, מומחה בטיפול רגיש מגדר, טיפול בגברים שנוהגים באלימות במשפחה, מרכז קורסים בתחומים: רגישות מגדרית וטיפול רגיש מגדר בגברים. מרכז את ההשתלמויות בנושא אלימות כלפי עובדים במחלקות לשירותים חברתיים.  
office@yesodot3.co.il  
03-6419742  
050-4389660  
02-5085026  
ב', ה'