כתב העת חברה ורווחה

חוברת ט/1 

1,988 

משתתפים בחוברת

 • אברהם דורון - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית, ירושלים
 • אהרן יורק
 • אליעזר יפה - עורך הספר
 • גירי רובינשטיין
 • דבורה מרחבי
 • מרדכי פרישטיק - המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
 • נורית נוישטט-נוי
 • עדינה פליישר
 • עפרת אילון
 • רות לירון
 • שמעון שפירו - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב