מידע לקהילה המקצועית 

רישום עובדים סוציאליים 

 

ניהול  פנקס העובדים הסוציאליים  מתבצע על בסיס חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו –1996.

מטרת החוק היא להסדיר את העיסוק  במקצוע העבודה הסוציאלית לשם:

  •   קידום רווחת הפרט והחברה בישראל תוך שמירה על כבוד האדם ועקרון השוויון.
  •  שמירה על רמה מקצועית והתנהגות הולמת של העוסקים במקצוע העבודה הסוציאלית".

על פי סעיף 2 בחוק, "עובד סוציאלי - מי שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק זה והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים".      

על פי סעיף 2 בחוק, "השר ימנה עובד במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בעל השכלה אקדמאית שיכהן כרשם העובדים הסוציאליים". תפקידי הרשם מפורטים בסעיף 14 לחוק.

 רשם העובדים הסוציאליים הוא עו"ס מומחה - אבנר אחדות.

מי כשיר להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים? 

 

כיצד נרשמים? 

על מנת להרשם בפנקס העובדים הסוציאלים, יש למלא:

לטפסים אלה יש לצרף:

צילום תעודת הזהות.

אישור מקורי המעיד על זכאות לתואר או תעודה מקורית המעידה על סיום לימודי עבודה סוציאלית, או לחילופין העתק נאמן למקור של אחד ממסמכים אלו חתום ע"י עו"ד ולא ע"י האוניברסיטה בלבד.

  • קבלה מבנק הדואר על תשלום אגרת הרישום על סך של 255 ₪, המופקדים ישירות ללא כל ספח, לפקודת גזברות משרד הרווחה מס' חשבון 032170 מס' סניף 001.

(נא לא לצרף אישור רישום פלילי מהמשטרה)
 

בוגרי עבודה סוציאלית במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, ימלאו בנוסף למסמכים שהוזכרו לעיל גם את המסמכים הבאים:

  • אישור מקורי של המוסד להשכלה גבוהה, המעיד על רשימת קורסי הלימוד, מתורגם לעברית/אנגלית בידי נוטריון או העתק נאמן למקור חתום ע"י נוטריון בישראל.
  • אישור מקורי על הכשרה מעשית ממוסד הלימוד מתורגם לעברית/אנגלית חתום בידי נוטריון, או לחילופין העתק נאמן למקור חתום ע"י נוטריון בישראל. האישור יכלול את המידע הבא:

        א. באיזה ארגון/שירות/סוכנות רווחה התקיימה ההכשרה.

        ב. הקף שעות ההכשרה בכל שנה (פירוט חודשים/שבועות/ימים).

        ג. אפיוני האוכלוסיה שטופלה בהכשרה וסוג הטיפול.

        ד. מי נתן את ההדרכה ומה היה מקצועו.
לידיעת המבקשים להרשם:
תהליך הרישום בפנקס העו"ס אורך כ-חודש (לא כולל זמן משלוח דואר).

למעט המקרים הבאים:

1. בקשה שלא הוגשה כנדרש והיו חסרים מסמכים.

2. לימודים בחו"ל במוסדות שטרם הוכרו ע"י שר הרווחה והשירותים החברתיים.

במקרים אלו התהליך יתארך ל- 4 חודשים.   

אישור רישום (עיון) בפנקס העובדים הסוציאליים לצורך קבלת אסמכתא 

עובדים סוציאליים אשר נרשמו בעבר ומעונינים לקבל אסמכתא על רישום בפנקס העובדים הסוציאלים ימלאו :

טופס בקשה מקוון לעיון בפנקס העובדים הסוציאליים ותשלום האגרה

או ניתן להוריד ולשלוח
טופס בקשה לקבלת אישור רישום ("עיון") בפנקס העובדים הסוציאליים - גרסת וורד.  טופס בקשה לקבלת אישור רישום ("עיון") בפנקס העובדים הסוציאליים - גרסת pdf

תעודת רישום או כל הודעה אחרת, תשלח אליכם בדואר חוזר.

 

בכל בירור ושאלה 
ניתן לפנות לרכזת בכירה, רישום עו"סים, גב' עדי ארכיטקטר,
לכתובת דוא"ל:
adic@molsa.gov.il
טל' 02-5085650  פקס' 02-5085958
מענה טלפוני יינתן בימים ב' ו-ה' בין השעות 10:00-12:00 בלבד!!

רצוי במייל

לידעתכם!!!
אין קבלת קהל והרישום יעשה באמצעות הדואר בלבד.
לבוגרי אוניברסיטאות מחו"ל בלבד - ניתן לקבוע פגישה דרך כתובת הדואר האלקטרוני

כתובת למשלוח דואר: רשם העו"ס
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מחלקת ארגון ומינהל, קומה 6
ת.ד. 1260
רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה
ירושלים 91012
רישום העובדים הסוציאליים הוא באחריות רשם העובדים הסוציאליים ומתבצע בסיועו של תחום בכיר ארגון ומנהל ברשויות המקומיות באגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה.

מצ"ב קישור לאתר איגוד העו"ס, האיגוד המקצועי של העובדים הסוציאליים, אליו ניתן להירשם לאחר קבלת תעודת רישום בפנקס העו"ס www.socialwork.org.il